City Creators

A COWI blog about Urban Development

Hvad kan du bruge tilgængelighedsanalyser til?

Leave a comment

Rejsetid_Aalborg Lufthavn_kollektiv

Trafikale tilgængelighedsanalyser har mange anvendelser som planlægningsredskab og er efterspurgte i mange sammenhænge. De kan være med til at tegne et billede af den generelle mobilitet og bl.a. anvendes som redskab til at fastlægge placering af sundhedsfunktioner, detailhandel, virksomheder eller uddannelsesfunktioner.

I COWI anvender vi trafikale tilgængelighedsanalyser i mange sammenhænge. Analyserne kan være med til at give overblik over rejsemuligheder og rejsetid for forskellige transportmidler og dermed levere relevant viden om mobiliteten i et område eller tilgængeligheden til en nuværende eller fremtidig funktion.

Vi anvender tit resultaterne fra tilgængelighedsanalyser i vores arbejde med trafik- og mobilitetsplanlægning. Vi bruger desuden tilgængelighedsanalyser som grundlag for fastlæggelse af placering af sundheds- og uddannelsesfunktioner som f.eks. sygehuse, placering af virksomheder, planlægning af detailhandel samt i andre mere strategiske analyser som f.eks. analyse af lufthavnsoplande, fastlæggelse af motorvejskorridorer og turismeanalyser.

I trafikale tilgængelighedsanalyser er det muligt at beregne rejsetider til eller fra et bestemt område eller en bestemt funktion med forskellige transportmidler på forskellige tidspunkter af dagen, ugen og året med udgangspunkt i den tilgængelige infrastruktur. Det er desuden muligt at inkludere f.eks. demografi, arbejdspladser eller erhvervsaktive i beregningerne, som både kan gennemføres for specifikke adresser eller større geografiske områder.

Vi har flere værktøjer til gennemførelse af tilgængelighedsanalyser. Det giver bl.a. mulighed for at vurdere konsekvenserne af en ny vej, nye busruter, en letbane eller blot nye planer. Det betyder også, at vi er fleksible i forhold til analysens indhold samt illustration og formidling af analysens resultater.

Er du interesseret i at høre mere om vores tilgængelighedsanalyser?

Christopher Holland
crho@cowi.dk
+45 5640 7937

Leave a Reply