City Creators

A COWI blog about Urban Development

Digital formidling af bevaringsværdige bygninger i Rudersdal Kommune

Leave a comment

save-rudersdal.jpgRudersdal Kommune har kortlagt bevaringsværdien for mere end 16.000 bygninger. Oplysningerne om bygningernes arkitektur, kulturhistorie, originalitet og stand bruges blandt andet til kommunens byggesagsbehandling men data stilles også til rådighed for offentligheden via en særlig webside hvor man på oversigtskort kan se hvor de bevaringsværdige bygninger er placeret ligesom man kan se fotos og udvalgte registreringsdata for hver enkelt bygning.

Kortlægningen af de bevaringsværdige bygninger har omfattet en fysisk besigtigelse med optagelse af fotos og notering af bygningskarakteristika. Under besigtigelsen er der desuden sket en udpegning af bygningernes placering på grunden og registreringen har således som en sidegevinst medvirket til at øge kvaliteten af kommunens bygningsgeokodning, hvor der skabes sammenhæng mellem registeroplysninger i BBR og det digitale grundkort (GeoDanmark). I juni-nummeret af Geoforum findes en artikel med flere detaljer om registreringen i Rudersdal Kommune.

2017-06-02 14_59_32-Geoforum 185 - Juni by Geoforum - issuu

COWI har hjulpet flere danske kommuner med registrering af bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer samt digital formidling af de indsamlede data.

Vil du vide mere så tag endelig kontakt.

Thomas Jensen, Seniorkonsulent
toje@cowi.dk
+45 5640 7608

Leave a Reply