City Creators

A COWI blog about Urban Development

Udvikling af strandene langs den danske Riviera

Leave a comment

Badehuse i Tisvilde 036

I COWIs byudviklingsteam har vi sammen med Visit Nordsjælland, 4 Nordsjællanske kommuner og Naturstyrelsen igangsat projektet “Strandene langs den danske Riviera”. Formålet med projektet er at fremme den lokale turisme samt øge mulighederne for vækst og udvikling af det lokale erhvervsliv og af lokalsamfundene langs Nordkysten på Sjælland.

Kyststrækningen er i dag kendetegnet ved et stigende aktivitetsniveau, der både skaber et vækstpotentiale, men også et pres på natur og faciliteter samt konflikter mellem forskellige interessenter. Projektet skal udvikle og teste en metode for bred lokal inddragelse for at skabe fælles viden og forståelse for kystens muligheder og begrænsninger som udgangspunkt for en handlingsorienteret strategi for Nordkystens udvikling. 

Vi har nu afholdt fire workshops for de lokale fritids- og erhvervsaktører i Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Fredensborg kommune og arbejdet med en strategi for kyststrækningens udviklingspotentiale går nu i gang.

Projektet er støttet af Erhvervsstyrelsens Landdistriktspulje og forventes afsluttet ved udgangen af juni 2017.

Vil du vide mere?

Anne Katrine Hornemann
akhn@cowi.dk
+45 56401124

Leave a Reply