City Creators

A COWI blog about Urban Development

Cyklister og fodgængere giver vitaminer til bymidten

Leave a comment

Roskilde1Helsingør, Hillerød, Roskilde og Slagelse kommuner har sammen med COWI i efteråret 2016 interviewet besøgende i deres bymidter om transport- og indkøbsvaner.

COWI gennemførte i 2015 en tilsvarende undersøgelse sammen med syv jyske og fynske kommuner. I alt rummer de to undersøgelser unikke data fra over 6.000 interviews.

Det er tankevækkende, at knap 50 % af de besøgende i de sjællandske bymidter ankommer på cykel eller som fodgænger, og dermed bidrager de væsentligt til det samlede byliv og aktivitetsniveau. Der er variationer mellem bymidterne og i forhold til resultater fra analysen fra de jyske og fynske byer.

Ud over bylivet og aktivitetsniveauet bidrager fodgængere og cyklister også væsentligt til butikkernes totale omsætning. Gennemsnittet for de sjællandske byer viser, at cyklister og fodgængere bidrager med 36 % af omsætningen i butikkerne. Også her er der variationer mellem bymidterne og i forhold til den jysk / fynske analyse.

Alt i alt viser resultaterne store variationer mellem de 11 kommuner og mellem typer af byområder. Fælles for alle områder er imidlertid, at det ikke er et “enten-eller” men et “både-og”, når man skal vurdere trafikantgruppers brug af bymidten. Alle grupper bidrager til at skabe værdi i form af byliv og omsætning.

Læs mere om resultaterne her i indlægget

Cykling og Detailhandel_1
COWI har sammen med kommunerne interviewet besøgende til handelsområder i 11 kommuner på Sjælland, Fyn og i Jylland.

 

Cykling og Detailhandel_2
Fordeling på transportmiddel for besøgende til sjællandske bymidter og sammenligning med analyse i jyske og fynske byer (gennemsnitstal).

 

Cykling og Detailhandel_3
Fordeling af omsætning for besøgende til sjællandske bymidter og sammenligning med analyse i jyske og fynske byer (gennemsnitstal).

 

Undersøgelsen for de fire sjællandske bymidter afdækkede en række andre unikke emner for hver af områderne. De fire kommuner har dermed et godt indspil til debatter og beslutninger om f.eks. cykelruter, parkering, tiltag for fodgængere og fælles initiativer med handelslivet og andre aktører.

 

Kunne du også tænke dig at få unikke data for din by?

Undersøgelsen som helhed

Henrik Grell, COWI
hgr@cowi.com

 

For hver kommune

Sidsel Birk Hjuler, Helsingør Kommune
sbh02@helsingor.dk

Jacob Andersen, Hillerød Kommune
jaca@hillerod.dk

Morten Heegaard Christensen, Roskilde Kommune
Mortenhc@roskilde.dk

Pia Nielsen, Slagelse Kommune
piann@slagelse.dk

Leave a Reply