City Creators

A COWI blog about Urban Development

National cykelrute 6 på Fyn ser frem til et ansigtsløft

Leave a comment

5 fynske kommuner er gået sammen om at få styr på deres afmærkning af national cykelrute 6 (N6) på Fyn. Det giver sved på panden for COWI, der lige nu selv er hoppet på cyklen for at registrere den eksisterende afmærkning på ruten.

Med midler fra cykelpuljen har Odense, Middelfart, Nyborg, Nordfyns og Kerteminde Kommuner sat COWI i gang med at gennemgå afmærkningen af N6 på Fyn. Den nuværende afmærkning af cykelruten fremstår forsømt, uensartet og nogle steder mangelfuld. Formålet med projektet er derfor at få afmærket ruten efter gældende vejregler. En ensartet og tydelig skiltning skal være udgangspunktet for fremme af cykelturismen.

N6 på Fyn er højaktuel som spydspids for cykelturisme på Fyn. Det skyldes rutens placering som forbindelsen mellem det nationale cykelrutenet i Jylland og på Sjælland. Derudover bliver ruten aktuel når den kommende Østersørute (N8) etableres, idet ruten i den sammenhæng vil udgøre en nordlig forbindelse på tværs af Fyn og dermed skabe mulighed for en rundtur.


Billedet viser registreringer på ruten i COWIs GIS værktøj

COWI har hjulpet de fem fynske kommuner med udarbejdelsen af puljeansøgningen. Foruden registrering af eksisterende skiltning står COWI også for udarbejdelse af skilteplaner for hele ruten, indkøb af nye skilte og standere samt for afrapportering og evaluering af projektet.

Vil du vide mere?
Majken Kobbelgaard Andersen
mnae@cowi.dk
+45 5640 6358

 

 

Author: jtjo

M.Sc.IT Engineer, Consultant, Coordinator Transport Planning (1131)

Leave a Reply