City Creators

A COWI blog about Urban Development

Ny undersøgelse kortlægger butikslivet på Østerbro

Leave a comment

Cykling_Detail_blog

“Butiksliv på Østerbro – trafik og kundeoplevelser”. Det er overskriften på en
undersøgelse, som COWI gennemfører for Østerbro Lokaludvalg i København, i
de kommende måneder. Formålet er at bidrage til et attraktivt Østerbro, der
understøtter det gode byliv og butiksliv.

I tre forskellige dele af Østerbrogade og to dele af Nordre Frihavnsgade bliver
borgerne spurgt, om deres valg af transportmiddel til og fra deres butikker,
deres oplevelse af delområdets butiksudbud og deres oplevelse af den enkelte
dels særlige identitet.

Det sidste er vigtigt, forklarer projektleder Torsten Bo Jørgensen fra COWIs
afdeling for planlægning og trafik: “Tænk på Jægersborggade og den stærke
gadeidentitet, der er skabt dér på få år. Måske der kan være basis for at skabe
nogle lidt stærkere butiksområder med hver deres klare profil på de to gader?”

Der indgår også interviews med butiksejere i de fem delområder for at få butikkernes egen oplevelse af styrker og potentialer på Østerbro og syn på deres egen butiks situation. Handelslivets engagement er vigtigt. Som Axel Thrige Laursen, formand for fagudvalget for Trafik og miljø under Lokaludvalget, siger: “Vi ser undersøgelsen som en oplagt mulighed for at styrke et samspil mellem butikkerne og med Østerbro Handelsstandsforening. Og så giver undersøgelsen lokaludvalget mulighed for at følge op med, hvordan fysiske ændringer af Østerbrogade og Nordre Frihavnsgade bedst tilgodeser butiksliv, indkøb og rekreation”.

Undersøgelsen suppleres af en internetbaseret spørgeundersøgelse, som gennemføres
hen over sommeren med brug af lokaludvalgets elektroniske Borgerpanel. Den undersøgelse inddrager langt flere borgere og kan derfor understøtte billedet fra spørgeundersøgelsen på Østerbrogade og Nordre Frihavnsgade. Resultaterne af den samlede undersøgelsen sammenfattes i en visuel og tilgængelig rapport, der præsenteres for handelslivet og øvrige interesserede på et møde i det tidlige efterår 2017. Herefter vil den nye viden indgå i butikkernes egne overvejelser og i lokaludvalgets og borgernes arbejde med udviklingen af et attraktivt Østerbro.

Vil du vide mere?

Anne Sophie Hjermind, projektchef, COWI
ashj@cowi.com
+45 2679 2370

Axel Thrige Laursen, Østerbro Lokaludvalg
axel@thrigelaursen.dk
+45 2149 3188

Leave a Reply