City Creators

A COWI blog about Urban Development

Hvorfor kommer indvandrere til Danmark?

Leave a comment

Invandrere der får opholdstilladelse

I 2016 var der tre gange så mange indvandrere, der fik opholdstilladelse i Danmark sammenlignet med 2004. Den store stigning skyldes især, at der er kommet markant flere syriske flygtninge og at flere borgere har fået opholdstilladelse til at arbejde i Danmark.

I 2016 fik knap 66.000 personer opholdstilladelse i Danmark, hvilket er tre gange så mange som i 2004. En tredobling af antallet af indvandrere har en væsentlig betydning for, hvordan indbyggertallet udvikler sig i de enkelte kommuner. Derfor har vi som led i vores arbejde med befolkningsprognoser lavet en nærmere undersøgelse af årsagen til denne stigning.

Kortene der bliver refereret til i denne artikel kan alle findes på i vores demografiske vidensbank www.folketal.dk.

Stigningen fra 2004 til 2008 skyldes især, at flere personer fik opholdstilladelse på grund af arbejde. Men der var også en stor stigning i personer, der fik opholdstilladelse på grund af uddannelse. Fra 2008 til 2012 var der ingen stigning i antal opholdstilladelser, hvilket sandsynligvis skyldes finanskrisen.

Hvorfor kommer indvandrere til Danmark1

Den store stigning fra 2012 til 2016 skyldes især en stor stigning i gruppen, “andre grunde”. Denne stigning i “andre grunde” skyldes, at antallet af flygtninge er mere end tredoblet i løbet af perioden. Den store stigning i antallet af flygtninge skyldes især, at der er flere personer med syrisk statsborgskab, der har fået opholdstilladelse. I 2004 var der ingen flygtninge med syrisk statsborgerskab og i 2016 havde over 8.000 flygtninge syrisk statsborgskab, og syrere udgjorde dermed 70 pct. af alle flygtninge.

Hvorfor kommer indvandrere til Danmark2

Vil du vide mere?

Johannes Bakker
jbak@cowi.com
+45 5640 7807

Leave a Reply