City Creators

A COWI blog about Urban Development

God byudvikling bygger på tillid mellem aktører

Leave a comment

God byudvikling bygger på tillid

Der findes ingen faste definitioner på strategisk byledelse – også selvom det er et meget brugt begreb. Fundamentet for strategisk byledelse er den vision, som byudviklingen skal sigte imod. Det gør det muligt at holde fast i et langt sejt træk, samtidigt med at man har mulighed for at agere agilt. Byudvikling er komplekst, og interessenterne er mange, så der skal tid til. Men muligheden for at udnytte opståede muligheder og markedets bevægelser er også af stor betydning.

Strategisk byledelse bidrager til forståelsen for markedets betydning for at realisere planer for vores byer. Der er lavet mange planer, der ikke har været markedsmæssigt grundlag for, og der har ikke altid været indsigt i og forståelse for, at private investorer og bygherrer også kan bidrage til at skabe de gode byer.

Men der er heldigvis bevægelse: I mange kommuner skaber en dygtig politisk og administrativ ledelse en udvikling, der er baseret på stærke visioner og tværfaglighed, herunder viden om samfundsforhold. Men skal strategisk byledelse have den optimale gennemslagskraft, skal der arbejdes på at skabe større tillid mellem de forskellige interessenter og dermed anerkendelse af, hvad den enkelte part kan bidrage med i processen mod bedre byer.

Læs resten af artiklen i Teknik og Miljø fra januar 2017.

Vil du vide mere?

Anne Sophie Hjermind, projektchef, byudvikling
ashj@cowi.com
+45 2679 2370

Leave a Reply