City Creators

A COWI blog about Urban Development

Hvor farlig er skolevejen, når vi ser den fra luften?

Leave a comment

skolevejsanalyse_drone_tracking-01
Før/efter ændringer: Hver linje viser én trafikant.
Fodgængere (blå), cyklister (rød), bilister (grøn).

Tænk, hvis vi kunne se skolevejen fra oven! Det ville give et helt nyt og systematisk overblik over situationen om morgenen, hvor eleverne ankommer til skolen. Og tænk, hvis vi kunne se effekterne af evt. ændringer! Et nyt værktøj fra COWI gør det nu muligt:
Optagelse af film med drone og efterfølgende tracking af alle trafikanter

Der arbejdes konstant for at forbedre vores børns sikkerhed på deres vej til skole. Skolevejsundersøgelser og afledte projekter til forbedring af eksempelvis krydsningspunkter, stiadgange mv. er fast inventar i skole- og trafikforvaltningernes arbejde med trafiksikre skoleveje.

Via droneoptagelser og tracking er det muligt at kortlægge al færdsel i billedet ned til mindste detalje. Efterfølgende er muligt meget præcist at udpege uhensigtsmæssige færdselsmønstre. Dette kan både være børns krydsninger af veje, selve afsætningssituationen ved skolernes forpladser eller andre forhold, der kan være svære at få et indtryk af, hvis man ikke ser situationen fra luften – og hvis man ikke systematisk kan kortlægge trafikanternes bevægelser.

Denne viden i form af både film og optegning af færdslen, hastighedsmålinger og identifikation af uhensigtsmæssig eller farlig adfærd har vist sig at være et meget stærkt kommunikationsværktøj overfor både, skolebestyrelse, forældre, børn og politikere. Dermed er det blevet meget lettere at italesætte de udfordringer, der skal håndteres ved skolen.

Som en yderligere mulighed kan der efter implementering af nye løsninger foretages flyvning og analyse igen – og hér er det ganske let at evaluere på løsningerne og igen at dokumentere effekten på en letforståelig og tilgængelig måde.

Værktøjet har COWI anvendt til netop at undersøge ankomstsituationen ved skoler. Vi har optaget film med drone i perioden omkring ringetid om morgenen – og derefter foretaget analyse af færdselsmønstrene. Dette har flere steder givet et unikt indblik i de udfordringer, der kan være, når børn til fods, på cykel, løbehjul, skateboard osv. samt forældre i biler alle skal ind til det samme sted inden for et ganske kort tidsrum. Et eksempel på en kortlægning er vist på billederne, hvor de forskellige trafikanttyper har forskellig farve, og hver linje viser færdslen for én trafikant.

Vi gennemfører både opgaver, hvor vi foretager flyvning, analysearbejde og rapportering – og opgaver, hvor vi anvender film optaget med kundens egne droner.

Se billederne i stort format:

Hvis du vil vide mere?

Jylland/Fyn:

René Lund Hansen
RLHA@cowi.com
+45 5640 8251

Jonas Olesen
JOOL@cowi.com
+45 2179 8862

Sjælland:

Rasmus Albrink
RSAL@cowi.com
+45 5122 8711

Leave a Reply