City Creators

A COWI blog about Urban Development

STYRK BUTIKSLIVET I BYMIDTEN 2017

Leave a comment

styrk-butikslivet-2017

COWI inviterer kommuner, handelsstandsforeninger, grundejere og øvrige bymidteaktører til et unikt kursusforløb, der løber fra marts til maj 2017.

Over tre kursusdage (27/3, 26/4 og 30/5) får I al den nyeste viden og alle redskaber til at lave en handlingsplan for handelslivet i jeres bymidte.
Faglige oplæg fra COWIs eksperter, eksterne oplægsholdere, videndeling med de andre deltagere samt rundvisninger i tre udvalgte byer giver den optimale ramme for arbejdet.

COWI har netop udgivet bogen “Butikker og byliv – en værktøjskasse til udvikling af levende bymidter. Her udfoldes de 12 indsatsområder, hvor I kan styrke jeres bymidte, gennem særligt udvalgte cases.  Bogen udgør det faglige fundament for kurset og udleveres til alle deltagere.

Jeres udbytte

  • Den nyeste viden om alle greb, der kan styrke bymidten og dens butiksliv
  • En handlingsplan, der prioriterer de vigtigste indsatser på tværs af 12 områder – fx udvikling af butiksudbuddet, samarbejde/organisering, markedsføring, parkering, opholdskvaliteter og events.
  • Fælles referencer og ejerskab på tværs af kommune og handelsliv – og dermed udgangspunkt for effektivt samarbejde om virkeliggørelsen af indsatserne
  • Masser af konkrete eksempler – hands on og nemt at implementere
  • Rundvisning i tre bymidter med relevante erfaringer og eksempler
  • Diskussioner og videndeling med egen gruppe og deltagere fra andre byer

Forløbet er et gennemprøvet koncept med gode resultater.

Se datoer og mere information her.

Tilmeldingsfrist 6. marts 2017 – NB! begrænset deltagerantal.

I alt 14 byer har nu deltaget, bl.a. Faaborg og Ringe hvor Hanne Raunsmed Andersen, planlægger og projektleder i Faaborg-Midtfyn Kommune var med på holdet i 2015:

“Forløbet har styrket dynamikken i og samspillet mellem Faaborg og Ringe og har tilført masser af konkrete ideer og ny energi. Vi er klar med en handlingsplan og har allerede igangsat de første initiativer”

Kontakt os gerne, hvis I har spørgsmål.

Emma Lorenzen
+45 5640 4624
emlo@cowi.com

Anne Sophie Hjermind
ashj@cowi.com
+45 2679 2370

 

Leave a Reply