City Creators

A COWI blog about Urban Development

Hvad skal der til for at undgå uheld, når en helt ny type køretøj introduceres i tæt bytrafik?

Leave a comment

trafiksikerhed-letbaner

Det første skridt er at spørge COWI til råds!

Lige om lidt vil letbanetog køre igennem de tætteste og mest trafikerede gader og pladser i Aarhus. Letbanen er kommet til Danmark, og for første gang i nyere tid vil der køre tog i gadetrafikken. Der introduceres nye vejregler for design og regulering i forhold til den øvrige trafik, men kan trafikanterne nu finde ud af det?

Aarhus Kommune og Aarhus Letbane I/S har besluttet at gennemføre en indsats for at undgå uheld i forbindelse med introduktion af letbane i Aarhus.

COWI har løst opgaven ved at omsætte viden og erfaring samt analyse af lokale forhold til en strategi for hvordan trafikanterne adviseres om potentielle faremomenter i forbindelse med letbanen. Vi har løst opgaven i tæt samarbejde med kunden og ved at kombinere vores viden om letbaner generelt med indhentet viden om letbaner i andre byer i Europa. Endvidere har vi gennemført en grundig analyse af de strækninger som letbanen kommer til at køre på. Alt dette har vi ud fra vores viden om hvordan man kan arbejde med trafikanters adfærd, omsat til strategier for kommunikation med de forskellige trafikantgrupper – lige fra den første introduktion for trafikanterne til den konkrete nudging ude på stedet, der hvor risikoen for uheld er særlig stor.

Strategierne bearbejdes lige nu kreativt i konkrete initiativer, som vil blive udrullet i en række faser afpasset efter tidsplanen for letbanens testkørsel og driftsstart i 2017.

Vil du vide mere om trafiksikkerhed og letbaner?

Birger Villadsen
bivi@cowi.com
+45 24 60 63 71

Keld Schumann
ksc@cowi.com
+45 29 23 77 19

Leave a Reply