City Creators

A COWI blog about Urban Development

Københavns Kommune og COWI inviterer til workshop: Fælles retningslinjer for VISSIM- simuleringer i Københavns Kommune

Leave a comment

ptv-group_ptv-vissim_modelling-cyclists-city-of-copenhagen

I sidste uge holdt vi det årlige skandinaviske PTV brugergruppemøde. Her blev der inviteret til en workshop, der afholdes i samarbejde mellem Københavns Kommune og COWI med temaet ”Fælles retningslinjer for VISSIM- simuleringer i Københavns Kommune”.

Formålet med workshoppen er at gennemgå udkastet til retningslinjer for udarbejdelsen af VISSIM-modeller til kommunen, samt gennemgå de standardparametre som den fremtidige VISSIM Master Fil for København skal indeholde.

Workshoppen vil blive afholdt her:
Mandag d. 31. oktober 2016
Kl. 9.30 til 15.30

Københavns Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen
Njalsgade 13, 2300 København S

Deadline for tilmelding er Tirsdag d. 25. oktober til

Anders Torp Madsen, projektleder, signaloptimering, Københavns Kommune
cf5i@tmf.kk.dk
+45 3113 3188

Udkast til retningslinjer og Vissim Master Fil med standard parametre vil blive udsendt sammen med det endelig program for workshoppen Onsdag d. 26. oktober

Leave a Reply