City Creators

A COWI blog about Urban Development

Vejle Cykler – nu med påvirkning af adfærd

Leave a comment

cykelprojekt_blog

Onsdag den 31. august blev projektet “Vejle Cykler” lanceret ved et kick-off arrangement på Rødkilde Gymnasium.

250 unge fra Vejles uddannelsesmiljø fordelt på fire gymnasiale uddannelser er netop gået i gang med at udvikle løsninger til hvordan flere vælger at tage cyklen i Vejle. Løsningerne skal fokusere på ændre på adfærden, og på denne måde bliver projektet en vigtig brik i Vejle Supercykelsti, hvor alle andre delprojekter handler om det fysiske miljø.

Omkring 50 projektgrupper vil over de næste par måneder arbejde med én af to strenge:

  1. Hvordan får I de unge til at bruge cyklen mere når de transporterer sig til skole?
  2. Hvordan kan ansatte i byens virksomheder påvirkes til at bruge cyklen mere til deres daglige pendling? Flere virksomheder i Vejle har meldt sig som deltagere i denne streng.

Projektet relaterer sig til supercykelstiprojektet samt kommunens resiliensstrategi. I november vil alle projekter blive præsenteret på en festival, hvor et eksternt dommerpanel vil vurdere projektideerne og udvælge vinderprojekter. Nogle af projekterne vil derefter blive videreudviklet og implementeret i byen.

Kommunen har engageret Welearn og COWI til at give projektet indhold og sørge for, at projektgrupperne og deres lærere hele tiden  kan hente inspiration og hjælp undervejs.

Vil du vide mere?

Birger Villadsen
bivi@cowi.dk
+45 24606371

Leave a Reply