City Creators

A COWI blog about Urban Development

Tæt samarbejde mellem byens aktører skaber en mere attraktiv by og større omsætning

Leave a comment

BID_Studietur

I handelsbyen Shrewsbury har etableringen af et Business Improvement District (BID) skabt fornyet optimisme i bymidten. De handlende oplever stigende omsætning og flere turister end nogensinde før. Succesen er skabt ved at de handlende, flere grundejere og kommune gik ind i et forpligtende samarbejde. Det var en af flere solstrålehistorier, da deltagere fra syv danske kommuner var på studietur i England med BID som hovedtema.

Men mens vi venter på lovgivningen, samlede Realdania i slutningen af 2015 en håndfuld kommuner fra hele landet, herunder Varde, Aalborg, Odense og Gladsaxe. I flere af disse byer arbejdes der nu med at etablere offentlig-private samarbejder, der skal løfte bymidte, ferieområde eller erhvervsområde til nye højder.

COWI faciliterede for Realdania og kommunerne en proces, der bestod af en workshop og en studietur. I forløbet er der blevet skabt nye rammer for dialog mellem de kommunale og private parter – byerne har på en gang lært af hinanden og de steder de har besøgt på studieturen. I forløbet har parterne fundet ud af, at de har mange overlappende interesser, og at det derfor er oplagt at arbejde tættere sammen.

Studieturen gav målrettet inspiration til de deltagende byer og skabte en fælles referenceramme for de offentlige og private partnere, som deltog sammen på turen. Over 2,5 dage besøgte vi seks forskellige BIDs i England. Der var tale om BIDs med meget forskellige fokus, alt fra bymidte over erhvervsområder til turisme og natteliv. Deltagerne oplevede, hvorledes et BID kan tilpasses de lokale forudsætninger og blev klogere på hvordan de I deres egne byer kunne gribe arbejdet med et forpligtende samarbejde an. Således oplevede vi bl.a. hvordan der i

Shrewsbury er særligt fokus på at styrke bymidtens handelsliv ved at arbejde med parkering, wayfinding og målrettet markedsføring af den smukke gamle by. Alt sammen i tæt samarbejde med kommunen. Efter 2,5 år er der allerede resultater, butikkerne oplever stigende omsætning ikke mindst pga. af et stigende antal turister.

Brackmills Industrial Estate: Inden BID’et kom til, var det et nedslidt industriområde med et noget blakket ry pga. meget kriminalitet og manglende investeringer. BID’et har fået vendt skuden; bragt kriminaliteten ned på nul og gjort området lettere tilgængeligt, løftet de fysiske rammer og skabt større tryghed generelt. Det har resulteret i, at flere lejere har investeret store summer i området, og området er nu i vækst.

På studieturen mødte deltagerne både BID-direktører, medlemsvirksomheder og repræsentanter fra kommunerne, som gav indblik i, hvorledes et BID fungerer: Hvordan de i praksis arbejder med at skabe en mere attraktiv by, til gavn for alle. Virksomhederne og grundejerne oplever vækst, som igen kommer hele kommunen til gode via flere arbejdspladser og højere skatteindtægter. Deltagerne så, hvordan den robuste og langsigtede planlægning opstår i et samarbejde mellem offentlige og private parter, og hvordan et BID involverer en større kreds i byens udvikling og dermed skaber et bredere ejerskab til byen.

COWI stod for planlægning, program- og kompendieskrivning og rejseledelse. Efter turen forfattede vi en opsamling, som fastholdt de centrale pointer. COWI har ligeledes været projektleder på Realdanias kortlægning af de internationale erfaringer med BID. Og p.t. arbejder vi sammen med Gladsaxe Kommune om udvikling af erhvervsområder med BID-lignende processer.

BID er en samarbejdsmodel, der inddrager de private aktører, det være sig grundejere eller erhvervslejere, aktivt i byudviklingen, både i formuleringen af tiltag og i finansieringen af dem. De udenlandske erfaringer er gode, men BID kræver en lovgivning, som vi ikke har i Danmark endnu.

Vi har stor viden om BIDs og andre organisationsformer i bymidter og erhvervsområder og kan både komme med inspiration og facilitere samarbejds- og dialogprocesser mellem offentlige og private partnere.

Vil du vide mere?

Anne Sophie Hjermind
ashj@cowi.com
+45 2679 2370

Anders Richelsen
ari@cowi.dk
+45 5058 2660

Emma Lorenzen
emlo@cowi.dk
+45 5640 4624

 

 

Leave a Reply