City Creators

A COWI blog about Urban Development

Jo – der ER styr på bevaringsværdige bygninger

Leave a comment

Brug af COWI's app til SAVE-registrering af bygninger

“Der er ingen styr på bevaringsværdige bygninger” lød overskriften på dr.dk den 11. august. Men mange kommuner gør sig rent faktisk stor umage med at registrere bevaringsværdige bygninger og formidle resultaterne ud til offentligheden og COWI hjælper flere af landets kommuner med IT løsninger til netop dette formål.

COWI har udviklet en app, som er særligt indrettet til at foretage de såkaldte SAVE-registreringer af bygninger. Med app’en kan man via kort og GPS identificere de bygninger, der skal registreres, og derefter optage fotos samt karaktergive og beskrive bygningen i hht. SAVE-vejledningen. Den digitale registrering forkorter, forenkler og ensarter processen i forhold til den papirbaserede metode, som mange tidligere har anvendt.

Registreringsdata synkroniseres løbende til en central server og efter kvalitetssikring kan kommunerne selv publicere data over de bevaringsværdige bygninger. SAVE-registreringerne kan efterfølgende overføres til Slots- og Kulturstyrelsens centrale register over bevaringsværdige bygninger (fbb).

Vil du vide mere om digitale SAVE-registreringer så kontakt:

Thomas Jensen, Senior projektleder
toje@cowi.dk
+45 5640 7608

Leave a Reply