City Creators

A COWI blog about Urban Development

Danske kommuner måler aktiviteten i deres idrætshaller

Leave a comment

A9R1qt39q9_1c9be6s_788

I Danmark findes der mere end 2.300 offentlige og private idrætshaller. I mange af hallerne er der stor efterspørgsel efter haltid fra foreninger, skoler m.fl. Vurderet ud fra hallernes reservationer, må mange kommuner konstatere, at der ikke er ledig kapacitet i hallerne – men der det nu også sådan?

Erfaringer viser, at trods mange reservationer, står mange haller tomme i op til 20 % af den tid, hvor hallen er booket til aktiviteter af f.eks. foreninger og skoler. Der er dermed et stort potentiale for at udnytte idrætshallerne bedre.

Derfor har Helsingør, Hillerød og Herning Kommune besluttet at gennemføre en aktivitetsanalyse, som skal afdække den reelle kapacitet i udvalgte idrætshaller. Analyserne gennemføres af COWI i samarbejde med Aalborg Universitet. I perioder af 14 dages varighed måles antallet af personer, der opholder sig i idrætshallen, med henblik på at bestemme hallernes udnyttelse.

Tilsvarende analyser er tidligere gennemført i mere end 160 idrætshaller i Aalborg, Aarhus, Odense og Københavns Kommune.

Analysen gennemføres ved at installere et termisk kamera i idrætshallen, som anonymt kan måle, hvor mange personer, der opholder sig hen over dagen.

Analyserne gennemføres i løbet af efteråret 2016, og resultaterne vil kommunerne bl.a. benytte som et redskab til dialog med hallerne og deres brugere.

Vil du vide mere om aktivitetsanalyser i idrætshaller og projekterne i Helsingør, Hillerød og Herning?

René Lund Hansen
+45 56408251
rlha@cowi.dk

Leave a Reply