City Creators

A COWI blog about Urban Development

PTV vision brugergruppemøde 2016

Leave a comment

PTV_brugergruppemøde_blog

Det skandinaviske PTV vision brugergruppemøde afholdes i år, onsdag den 12. oktober, hos COWI i Kongens Lyngby. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen!

Dagen henvender sig til trafikplanlæggere, som er nuværende eller potentielle brugere af trafikmodelværktøjerne VISUM og VISSIM samt de øvrige programmer fra PTV.

Deltagelse på dagen giver gode muligheder for at udbygge sit netværk, udveksle erfaringer med andre brugere (vi har deltagende fra hele Skandinavien) og få den nyeste viden om muligheder i programmerne.

På brugergruppemødet vil du, ud over brugernes egne indlæg, blive præsenteret for nye faciliteter og funktioner i programmerne, samt forskellige indlæg omkring programmernes anvendelse i praksis.

Vi søger interessante indlæg, så har du noget på hjertet?
Vi vil gerne sikre et interessant og varieret program for alle deltagere, derfor opfordres alle til at byde ind med forslag til indlæg. Til info fritages alle indlægsholdere for at betale deltagerafgift.

Har du et interessant indlæg så send en mail til jhni@cowi.dk senest den 19. august 2016 med angivelse af indlægsholderens navn og indlæggets titel, sammen med en kort beskrivelse af indholdet (50-100 ord). Indlæggene forventes at vare ca. 30 min. inkl. spørgsmål.

Program og tilmelding
Programmet fastlægges endeligt ultimo august 2016, og umiddelbart herefter vil indbydelse med mulighed for tilmelding blive sendt via mailingliste og lagt ud på COWI City Creators.

Er du ikke på vores mailingliste til brugergruppemødet, men ønsker programmet tilsendt, så skriv til Jane på

COWI er skandinavisk Solution Partner for PTV og arrangerer de skandinaviske brugermøder med støtte fra PTV, producenten af PTV Vision programpakken.

 Del gerne denne “opfordring” med dit netværk

Vil du vide mere?

Julie Storgaard Espensen
jues@cowi.dk
+45 5640 1074

Jane Hellmann Nielsen
jhni@cowi.dk
+45 5640 1357

 

 

 

 

Leave a Reply