City Creators

A COWI blog about Urban Development

COWI hjælper med ‘smart city’-løsninger

Leave a comment

LoopCity

COWI er blevet udvalgt til at hjælpe Københavns Kommune og kommunerne i Ringby-Letbanesamarbejdet (loop city) med at opfylde ambitionerne om at udvikle en af Europas smarteste byer og derigennem sikre en bæredygtig byudvikling, i takt med at byen vokser.

De fleste større byer i Danmark har det. København, Aarhus, Odense og Aalborg har det: En ‘smart city’-strategi. Men i praksis ligger den intelligente, digitale by langt væk. Fælles for flere af de projekter, der allerede er sat i søen, er, at de er ukoordinerede og ikke drager fordel af ‘smart city’-teknologien, fortæller afdelingschef Michael Knørr Skov, Urban Planning and Transport.

Smart city’ er en kompleks størrelse, flere kommuner har svært ved at sætte fingeren på, hvad de egentlig kan bruge det til. Kommunerne er klar til at tage det næste skridt, men de har svært ved at vurdere, hvad de skal investere i. COWIs kombination med en særlig forståelse for byudvikling og trafik, det offentlige rum, IT-teknologi og økonomien bag gør COWI til en stærk spillere på markedet for ‘smart cities’.

COWI har hen over vinteren hjulpet Københavns Kommune. Derudover er COWI i øjeblikket i gang hos kommunerne bag loop city med at undersøge, hvilke tiltag der bedst understøtter og udvikler den intelligente by og sikrer en optimal brug af ressourcer inden for trafik, forsyning og service. Læs mere om projektet her i indlægget.

Forretningsområde i sin vorden

Flere vælger at bo i de større byer, og presset på byerne bliver større og større. Fortsætter tendensen, vil ni ud af ti danskere bo i byer i 2050, og Horsens vil have 25 % flere borgere, Aarhus 16 % flere og København 21 % flere ifølge en rapport fra Realdania og Mandag Morgen.

“Den teknologiske udvikling går hurtigere og hurtigere, og det bliver billigere og billigere f.eks. at opsætte måleudstyr, der indsamler data, som kan analyseres og deles åbent med henblik på at optimere sin drift. For langt de fleste af dem, der færdes i byerne, vil teknologien være usynlig, men det bidrager til at mere synlige og velkendte elementer fungerer optimalt, såsom trafiksignaler, parkeringsinformation, vand- og energiforsyning og kloakker,” siger Michael.

“Så vi forventer en større efterspørgsel fra kommuner, der ønsker en bæredygtig byvækst, og som har brug for hjælp til at klarlægge de muligheder, som ‘smart city’-tankegangen giver for at optimere og binde byen sammen. Vi taler om meget komplekse projekter, hvor COWIs tværfaglige ekspertise inden for IT, byudvikling, trafik, vand og energi kan komme i spil,” siger han.

Om projektet

Københavns Kommune havde brug for hjælp til kvalificere en bruttoliste med en række konkrete initiativer, heraf størstedelen på trafikområdet. Hver indsats skulle beskrives mht. investering og forventet effekt, og hvad det ville kræve af digital infrastruktur.

I loop city er kommunerne interesserede i at bruge teknologi til at afbøde konsekvenserne af det kommende anlæg af en letbane. Det handler om at bruge sensorteknologi til at skaffe information til at optimere trafiksystemet, så rejsetiden i korridoren minimeres for biler, cykler og busser, og parkeringsmuligheder udnyttes optimalt.

Begge opgaver løses i et tværfagligt samarbejde mellem afdelinger fra BU1 og BU8, der arbejder med trafik, byplanlægning, økonomi og IT.

Vil du vide mere?

Michael Knørr Skov
mks@cowi.com
+45 5640 2781

 

Leave a Reply