City Creators

A COWI blog about Urban Development

Store lokale forskelle i beskæftigelsesfrekvens

Leave a comment

Beskæftigelsesfrekvens

COWI har undersøgt, hvor store andele af befolkningen, der er i beskæftigelse i de danske kommuner siden 2008. Der er differentieret efter borgernes køn og oprindelse.

Generelt har beskæftigelsesfrekvensen været faldende siden 2008, hvilket gælder for både mænd og kvinder.

I hele Danmark var beskæftigelsesfrekvensen i 2014 på 72 % og ses der på regionerne svinger frekvensen mellem 70 % i Region Nordjylland til 73 % i Region Hovedstaden.

Undersøgelsen viser, at der er store forskelle mellem forskellige befolkningsgrupper samt mellem kommunerne. Som eksempel (se kortet og grafen) er der ca. 10 procentpoint til forskel mellem nabokommunerne Holbæk og Frederikssund, hvor ikke-vestlige indvandrere i Frederikssund Kommune i markant højere grad er i beskæftigelse ift. Holbæk Kommune.

Du kan selv undersøge hvordan beskæftigelsesfrekvensen har udviklet sig for udvalgte befolkningsgrupper og kommuner ved at besøge vores demografiske vidensbank.

Læs resten af undersøgelsen her i blogindlægget.

Da uddannelse ikke tæller med som beskæftigelse har de større byer typisk lavere beskæftigelsesfrekvens end andre kommuner. F.eks. var beskæftigelsesfrekvensen i Aalborg Kommune 68 % i 2014, mens tilsvarende tal i nabokommunen Rebild var 78 % samme år.

Definition af beskæftligelsesfrekvens
Beskæftigelsesfrekvensen udtrykker andelen af personer i den erhvervsaktive alder (16-66 år), som er i beskæftigelse. Frekvensen påvirkes af hvor mange, der er uden for beskæftigelse af forskellige årsager. Dette dækker bl.a. arbejdsløshed, uddannelse og tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Vil du vide mere om beskæftigelse og demografiske undersøgelser?

Johannes Bakker
jbak@cowi.com
+ 45 5640 7807

Thomas Jensen
toje@cowi.com
+45 5640 7608

Leave a Reply