City Creators

A COWI blog about Urban Development

COWI hjælper Lejre Kommune med program for områdefornyelsen i Hvalsø Bymidte

Leave a comment

Hvalsø_blog

Hvordan kan Hvalsø Bymidte få nyt liv, flere funktioner og styrkede rekreative kvaliteter? Hvordan kan naturen komme til at spille en større rolle i byen, og hvad gør man ved de tomme butikker i hovedgaden?

Det er nøgletemaer i den proces, COWI og SLA gennemfører sammen med lokale ildsjæle, forvaltningen og politikerne i kommunen i foråret 2016. Arbejdet munder ud i et detaljeret program for områdefornyelsen i bymidten – et projekt, som kommunen har fået støtte til fra Erhvervs- og Vækstministeriet.

Samlet er der 9 mio. kr. til rådighed til projekterne, og COWI bistår med viden om bymidteudvikling, organisering af bymidteaktører, detailhandel/erhverv samt bymidtefunktioner.

Som led i processen arrangerer COWI en éndags bustur for koordinationsgruppen og kommunalbestyrel­sen. De tre byer Holbæk, Skælskør og Køge er udvalgt som stærke referencer, der kan inspirere og sætte barren højt for udviklingen af Hvalsø.

COWI udarbejder et projektkatalog, hvor de bedste af busturens projekter medtages og suppleres med relevante projektideer fra andre byer. Projekterne er nøje udvalgt og baserer sig på et omfattende, opdateret kendskab til vellykkede projekter, der er realiseret i andre byer af sammenlignelig art.

Borgere og politikere giver feedback og kvalificerer kataloget, inden det indgår i det endelige program for områdefornyelsen.

Vil du vide mere om projektet og vores arbejde med byliv?

Anne Sophie Hjermind
ashj@cowi.com
+45 2679 2370

Leave a Reply