City Creators

A COWI blog about Urban Development

Beskeden sammenhæng mellem parcelhuses energistandard og beboernes sundhed

Leave a comment

Energimærke og Sundhed_blog.jpg

Ny analyse har undersøgt sammenhængen mellem parcelhuses energimærke og beboernes sundhed. Analysen, som COWI har lavet for Energistyrelsen, er den hidtil mest detaljerede undersøgelse af området i Danmark.

Boligejerne i Danmark investerer hvert år milliarder i energiforbedringer af deres boliger. Dermed slipper de billigere, når det gælder opvarmning af boligen, men forbedrer det også beboernes sundhed?

Det umiddelbare svar er nej. I hvert fald konkluderer ny undersøgelse, som COWI har lavet for Energistyrelsen, at der ikke er en entydig sammenhæng mellem parcelhusets energistandard og beboernes sundhed.

COWI har for Energistyrelsen undersøgt sundheden hos beboere i 160.000 parcelhuse med forskelligt energimærke for at se, om der er sammenhæng mellem boligens energimærke og beboernes sundhed. Undersøgelsens hovedkonklusion er, at der ikke kan findes en entydig sammenhæng mellem parcelhusets energistandard og beboernes sundhed.

Læs rapporten her. Læs resten af blogindlægget og få et indblik i konklusionerne.

Læs også mere om nyheden på Energistyrelsen og på COWI.dk

Beboernes sundhed er i undersøgelsen belyst ved hjælp af sundhedsregistre med fokus på beboerenes kontakt til henholdsvis praktiserende læge og sundhedsvæsnet samt diagnoser eller medicinudskrivning i forbindelse med luftvejssygdomme.

Blandt de valgte sundhedsindikatorer er der dog enkelte tegn på sammenfald mellem energistandard og forekomsten af sygdomme. Det gælder bl.a. for sygdomme i åndedrætsorganer, hvor der er tegn på, at der er mindre medicinudskrivning til beboere i huse med energimærke hhv. A eller B og F eller G end i huse med mellemgodt energimærke. Selv om årsagerne ikke er undersøgt, kan en mulig forklaring være, at A-mærkede huse typisk har mekanisk ventilation, mens der i F- og G-mærkede huse tilføres frisk luft gennem naturlige  utætheder.

I undersøgelsen er der korrigeret for en række forhold ved både boligerne og husets beboere. For eksempel er der taget højde for, at beboerne i energivenlige huse er relativt unge og veluddannede.

Undersøgelsen er lavet som led i BedreBolig-initiativet.

Vil du vide mere?

Mette Dalsgaard
medg@cowi.dk
+45 5640 8781

Leave a Reply