Styrk Butikslivet_blog

Byer har den detailhandel, de selv skaber, og der er masser af muligheder for at styrke butikslivet også i mindre byer. COWI har samlet al den nyeste viden og tilbyder igen vores netværksforløb, som blev gennemført i efteråret 2015 med godt resultat – se deltagerne fra første runde fortælle om deres udbytte:https://youtu.be/ctBASOnTsYk

Styrk butikslivet i bymidten – få en handlingsplan med stærkt ejerskab

COWI inviterer kommuner, handelsstandsforeninger, grundejere og øvrige bymidteaktører til et unikt netværksforløb fra april til juni 2016.

Over tre kursusdage får deltagerne den nyeste viden og alle redskaber til en handlingsplan for handelslivet. Oplæg, diskussioner, byvandringer og arbejdet med byernes egne handlingsplaner giver deltagerne fælles viden og ejerskab. Inden opstart besøger COWI alle byerne og kommer med vores umiddelbare vurderinger af de lavthængende frugter.

Jeres udbytte af at deltage

  • En fælles vision: Sådan skal vores bymidte og dens butiksliv se ud om fem år
  • En handlingsplan med både hurtige successer og langsigtede indsatser
  • Fælles ejerskab på tværs af kommune, handelsliv, grundejere mv.
  • Energi og drive, fordi I ser, hvad der virker andre steder
  • Masser af konkrete ideer lige til at bruge i jeres egen by

Tilmeldingsfrist 1/4 2016 – NB begrænset deltagerantal.
Processen gennemføres parallelt i Østdanmark og Vestdanmark

Østholdet mødes 25/4 eller 26/4 + 17/5 eller 18/5 + 6/6 eller 7/6
Vestholdet mødes 27/4 eller 28/4 + 19/5 eller 20/5 + 8/6 eller 9/6

Se mere information her

Kontakt os endelig, hvis I har spørgsmål:

Emma Lorenzen
emlo@cowi.dk
+45 5640 4624