City Creators

A COWI blog about Urban Development

Mål aktiviteten i dine idrætshaller – og udnyt ledig kapacitet

Leave a comment

Storhallen.JPG

Som noget helt nyt kan COWI i samarbejde med Aalborg Universitet nu tilbyde kommuner, organisationer og foreninger samt andre med interesse for fritidslivet at få foretaget en analyse af anvendelsen af deres idrætshaller.

Analysen kan bl.a. give svar på:

  • Hvor stor ubrugt kapacitet er der i idrætshallen?
  • Hvor ofte bliver hallens reservationer ikke benyttet?
  • Hvor mange personer der opholder sig i hallen hen over dagen?

Målingen sker ved at benytte termiske kameraer til at bestemme antallet af personer, der opholder sig på hallen baneareal. Det termiske kamera opfanger varme, hvilket gør, at personer skiller sig ud fra en ofte koldere baggrund. Anvendelsen af termiske kameraer betyder, at personer, der opholder i hallen, ikke kan genkendes, og derved kan optagelserne ikke kobles til bestemte personer.

Systemet er testet i mere end 160 danske idrætshaller. Resultaterne har vist, at mange idrætshaller står tomme i mere end 20% af den tid, hvor hallen ellers er booket til aktiviteter af foreninger, skoler mv. Restkapaciteten kunne være anvendt af andre foreninger eller til andre formål.

Redskab til dialog

Analyserne har i flere kommuner været anvendt som et grundlag for en dialog med foreninger, skoler og halledelser for at få en fælles forståelse af den ledige kapacitet, og hvordan den bedst kan udnyttes. Situationen kan typisk være, at der reelt er betydelig ledig tid samtidig med, at efterspørgslen på haltid ikke kan opfyldes. Analyserne kan herudover anvendes som grundlag for politiske beslutninger om udvidelser eller indskrænkninger af halkapaciteten.

Metoden kan give en ganske præcis indikation af hallernes brug. Teknologien har dokumenteret hallernes anvendelse med en præcision på 90-100 % af det dækkede areal.

Vi tilbyder naturligvis en skræddersyet opsætning og analyse til netop dit behov.

Monteret kamera

Thermal picture

Har du lyst til at høre mere om mulighederne for gennemførelse af aktivitetsanalyser i idrætshaller, så kontakt os.

René Lund Hansen
rlha@cowi.dk
tlf. 5640 8251

Kristian Bransager
krbr@cowi.dk
tlf. 5640 7615

Leave a Reply