City Creators

A COWI blog about Urban Development

Mens vi venter på BID…. Om frivillige samarbejder mellem grundejere, butikker, kommuner og andre

Leave a comment

Brød Svendborg

Måske det om et par år bliver muligt at lave Business Improvement Districts (BID) i Danmark. BID er en samarbejdsmodel, der inddrager grundejerne aktivt i byudviklingen, både i formuleringen af tiltag og i finansieringen af dem. De udenlandske erfaringer er gode, men BID kræver en lovgivning, som vi ikke har i Danmark endnu.

Heldigvis er der flere andre modeller, og der gøres mange gode erfaringer i disse år. Her i indlægget er et par eksempler på modeller, der fungerer i mindre byer.

Rigtig godt nytår og god fornøjelse med samarbejdet om udviklingen af jeres by.

  • I Ikast (15.000 indbyggere) er handelsstandsforeningen afløst af en bredere forening, der hedder “Vores Ikast”. Foreningen samler butikker, liberale erhverv, øvrige virksomheder, sport/kultur og har også en støtte­forening, hvor borgerne kan melde sig. Formålet er en positiv udvikling af hele byen. Den nye forening har ansat en citychef på fuld tid, som skal skaffe medlemmer nok til at dække sin egen løn. Det går heldigvis efter planen. Medlemstallet er i eksplosiv vækst, og byen har fået dynamikken igen.
  • I Ringe (5.700 indbyggere) har man siden 2003 haft et Byforum  med ca. 35 medlemmer, der mødes to gange om året og drøfter ønsker til byens udvikling. Byens borgere er bredt repræsenteret og hver jul kommer borgmesteren og diskuterer ideer til udviklingen af Ringe. Imellem møderne står en lille kernegruppe for dialogen med kommunen. Der betales ikke kontingent.
  • I Dannenberg (8.000 indbyggere, 100 km fra Hamburg) har man siden 2002 haft en fastansat citymanager, der koordinerer udviklingen af bymidten, og siden 2006 en lokal “markedsføringsforening”, hvor borgere, politikere, turisterhverv og øvrige virksomheder mødes i hver deres gruppe mindst 4 gange om året og drøfter ønsker til byens udvikling. De betaler kontingent på i alt 1,2 mio kr. om året – nok til at drive den lokale turistinformation og et eksternt markedsføringskontor i Hamburg.

De tre cases er foldet mere ud i den eksempelsamling om god købstadsudvikling, som Emma Lorenzen og Torsten Bo Jørgensen, begge fra COWI Plan og Trafik, lavede tidligere på året for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Læs eller genlæs den her.

Også Holbæk, Herning og Esbjerg har gode erfaringer med forskellige modeller for bysamarbejde. Mere om det en anden dag.

Vil du vide mere om BIDs og mulighederne i Danmark?

Anne Sophie Hjermind
ashj@cowi.com
+45 2679 2370

Kristian Løbner
krlb@cowi.com
+45 5640 7688

Leave a Reply