City Creators

A COWI blog about Urban Development

Smart City – Infrastruktur

Leave a comment

Københavns Kommunes strategi for Smart City

Københavns Kommunes strategi for Smart City

Københavns kommune har længe sat Smart City højt på den strategiske dagsorden, og sætter nu yderligere fart og retning på det arbejde i de kommende år. I København er ambitionen for Smart City høj, og man ønsker frem mod 2020 at fastholde og styrke positionen, som én af Europas tre ”smarteste” byer og udnytte placeringen til at højne livskvaliteten i byen og skabe vækst og innovation i byens virksomheder. Fokus er investering i fremtidens velfærd i form af løsninger, som har en kort tilbagebetalingstid samt lægger fundament for fremtidige projekter.

Sammen med Københavns Kommune udarbejder COWI en samlet analyse, der sætter fokus på Smart City og infrastruktur til brug for etablering af smarte digitale byløsninger.

Analysen rummer tre elementer:

  1. Kortlægning af planlagte Smart City løsninger
  2. Roadmap og implementeringsplan
  3. Referencearkitektur/målbillede for Smart City løsninger

Smart City tager i Københavns Kommune udgangspunkt i de muligheder, som opbygning af en dataplatform og en integreret digital infrastruktur med  tilhørende sensorløsninger tilbyder for at skabe en bedre og mere ressourceeffektiv by.  Smart City er ikke et mål i sig selv, men en metode til bedre at understøtte Københavns Kommunes eksisterende målsætninger om livskvalitet og
vækst, som de er beskrevet i eksisterende politikker f.eks. Københavns Kommunes  erhvervs- og vækstpolitik, klimaplanen, klimatilpasningsplanen m.v.

I COWI brænder vi også vi også for Smart Cities, og vi deler Københavns vision om, at byer er afgørende for fremtidens bæredygtige samfund globalt. Vi deltager bl.a. allerede i Københavns Kommunes  Intelligent Traffic Solutions projekt (ITS). Vi har i årtier arbejdet integreret med tre E (Engineering, Environment & Economics) mindset, og vi har fysisk indrettet et innovativt multidisciplinært learning lab, som vi kalder Byggeri & Bæredygtighed (B&B).

Vil du vide mere om projektet og Smart Cities?

Bo Højer Damsted
bhda@cowi.dk
+45 5640 2233

Leave a Reply