City Creators

A COWI blog about Urban Development

Lokalplanlægningen skal udvikles

Leave a comment

Der udarbejdes 6-700 lokalplaner i Danmark hvert år. KL og en række kommuner er enige om, at lokalplanlægningen kan effektiviseres og udvikles kvalitativt.

Der udarbejdes 6-700 lokalplaner i Danmark hvert år. KL og en række kommuner er enige om, at lokalplanlægningen kan effektiviseres og udvikles kvalitativt.

Lokalplanlægningen udfordres i disse år. Stigende kompleksitet, høj detaljeringsgrad og lange processer er nogle af skudsmålene, samtidig med at kommunerne presses på tid og ressourcer. COWI er rådgiver på et nyt spændende udviklingsprojekt, som Kommunernes Landsforening har igangsat.  

Formålet med projektet er at udvikle brugen af lokalplanredskabet og styrke kvalitet og effektivitet i lokalplanlægningen. Projektet har som ambition at inspirere til og videreformidle konkrete erfaringer om hvordan kommunernes planafdelinger kan lave endnu bedre lokalplaner samt bruge de til enhver tid tilgængelige ressourcer, mest effektivt. Med andre ord en differentieret og fokuseret lokalplanlægning, der tager udgangspunkt i den givne plansituation og aktørernes behov.

COWI er Danmarks største private producent af lokalplaner. Med ca. 30 lokalplaner om året udarbejder COWI ligeså mange lokalplaner som Danmarks største kommune, Københavns Kommune. Gennem tiden er det blevet til ca. 1.500 lokalplaner, og alene i 2015 har vi udarbejdet 35 lokalplaner.

Projektet om udvikling af lokalplanlægningen udarbejdes i tæt samspil med 11 kommuner: København, Køge, Odsherred, Odense, Mariagerfjord, Randers, Viborg, Favrskov, Aalborg, Hjørring og Aarhus. Desuden følges projektet løbende  af Byggesocietet, Momentum, MT Højgaard, Dansk Ejendomsmæglerforening, Aalborg Kommune, Gladsaxe Kommune, Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening.

Vil du vide mere om lokalplaner?

Henrik Søe Lysgaard
hsly@cowi.dk
+45 5640 7613

Line Træholt Hvingel
lthv@cowi.dk
+45 5640 3960

Leave a Reply