City Creators

A COWI blog about Urban Development

Befolkningsudvikling, boliger og bosætning – tendenser og udvikling i Danmark 2015

Leave a comment

Seminar_Befolkningsudvikling_blog

COWI afholdt den 8. oktober et inspirationsmøde om befolknings- og boligudvikling. Her præsenterede COWI de fire væsentligste tendenser, som vi har registreret inden for befolkningsudvikling i de sjællandske kommuner. Fokus var især på områderne:

  1. Flytning til og fra København
  2. Ind- og udvandring
  3. Økonomisk krise
  4. En aldrende befolkning.

Herudover gav vi bud på, hvilke betydninger tendenserne medfører for befolkningsudviklingen. Inspirationsmødet blev afsluttet med et indlæg om “Boligmarkedet uden for de store byer” ved Jacob Norvig Larsen fra SBI.

På inspirationsmødet præsenterede COWI også projektet “Strategier for boligudvikling” i Egedal Kommune. I projektet har COWI udarbejdet tre scenarier for, hvem der kunne bygges for, og hvilke boligtyper der kunne planlægge for i et nyt boligområde i Egedal. Den efterfølgende kommunaløkonomiske analyse viste, hvad udviklingen af det nye boligområde ville betyde for kommunes økonomi.

Udvikling af et nyt boligområde er en kompleks proces. Det griber ind i politiske overvejelser om, hvilke målgrupper der planlægges for, og hvilke økonomiske følger boligområdet vil få for kommunens serviceudbud og samlede økonomi.

For mere information om befolknings- og boligudvikling samt kommunaløkonomiske analyser kontakt:

Vibeke Forsting, sektionsleder Economics
vifo@cowi.dk
+45 5640 1220

Søren Staal, konsulent
sost@cowi.dk
+45 5640 6079

Ane Døssing Kok, byplanlægger
adkk@cowi.dk
+45 5640 8102

Leave a Reply