City Creators

A COWI blog about Urban Development

Øget tryghed for fodgængere og cyklister med 2 minus 1-veje

Leave a comment

I dag udgiver Vejdirektoratet en ny rapport om de såkaldte ‘2 minus 1’-veje. Rapporten er udarbejdet af COWI og er baseret på analyser af 87 vejstrækninger fordelt på 32 kommuner.

Rapporten viser bl.a. at cyklister og fodgængere oplever en forbedret tryghed, når de færdes på vejene. Ofte anlægges 2 minus 1-veje på strækninger, som ikke tidligere har haft et areal til de bløde trafikanter. Du kan læse den fulde rapport her. Rapporten skal bl.a. fungere som inspiration til landets kommuner, så de bedst kan anvende vejtypen.

Idéen bag 2 minus 1-veje er at vejens kantbaner er ekstra brede, så der er plads til fodgængere og cyklister. Vejbanen er indsnævret til et spor, og bilister skal således placere sig midt på vejen. Ved passage af en modkørende bil benyttes de brede kantbaner som vigeareal, men ved en lavere hastighed. En typisk vejprofil for en 2 minus 1-vej ses af figuren herunder.

2Minus1_Vej_blog22minus1_Vej_blog


Nogle trafikanter har imidlertid haft vanskeligt ved at gennemskue præcis, hvordan de skal placere sig på den nye vejtype, da bilister instinktivt ønsker at holde sig i højre side. Derfor har Vejdirektoratet udarbejdet en ny video, som skal hjælpe med at udrydde tvivlen.

Vil du vide mere om 2 minus 1-veje, er du velkommen til at kontakte rapportens forfattere.

Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk, 5640 2998

René Lund Hansen, rlha@cowi.dk, 5640 8251

Leave a Reply