City Creators

A COWI blog about Urban Development

Analyse af udfaldsramte dagpengemodtagere i Aalborg kommune

Leave a comment

Photo taken: 01-07-2009

Aalborg Kommune har som mange andre kommuner landet over særlige udfordringer med henblik på at sikre, at gruppen af langtidsledige borgere kommer i beskæftigelse. For at imødegå de særlige udfordringer, som ikke mindst finanskrisen har medført for gruppen af langtidsledige borgere, har Aalborg Kommune bedt COWI om at gennemføre en analyse af de udfaldsramte dagpengemodtagere.

Formålet med analysen er at opnå et detaljeret billede af, hvad der kendetegner de ledige, der falder ud af dagpengesystemet i Aalborg Kommune og af, hvad der er de afgørende risikofaktorer for udfald af dagpengesystemet. Via analysens resultater har Aalborg kommune fået skabt et kvalificeret grundlag for målretning af det videre strategiske og handlingsorienterede arbejde med – og samarbejde om – Aalborg Kommunes dagpengemodtagere, så færre borgere mister dagpengeretten.

Analysens hovedkonklusioner er:

  • At de ledige, som falder ud af dagpengesystemet ofte har andre problemer end manglende beskæftigelse at slås med i form af forskellige grader af mistrivselsproblemer, helbredsmæssige problemer og/eller problemer med den personlige fremtoning. Andre faktorer, der har betydning for sandsynligheden for at blive udfaldsramt, er blandt andet : Køn, etniske baggrund, borgerens civilstatus og familiære baggrund, tidligere branchetilknytning mv.
  • At manglende uddannelse og erhvervserfaring spiller en væsentlig rolle for ledighedsperiodens længde og overgangen til beskæftigelse. Blandt de udfaldsramte er således både borgere med forældede kvalifikationer og dimittender.
  • At den beskæftigelsesrettede indsats for dagpengemodtagerne – som samlet set varetages af henholdsvis a-kasser og Jobcenter Aalborg – ikke som udgangspunkt er indrettet til at opfange, tage højde for og yde særlig støtte til de mere personlige barrierer af trivselsmæssig, social og helbredsmæssig karakter. Dagpengemodtagerne er pr. definition jobparate. Det vil være afgørende, at ledige med et særligt behov, kan tilbydes en mere håndholdt indsats, der medtænker de givne trivselsmæssige barrierer.

Analysen er gennemført i perioden primo november 2014 til ultimo maj 2015.

Analysens samlede resultater er dokumenteret i COWI-rapporten: Analyse af udfaldsramte dagpengemodtagere i Aalborg kommune”.

Hvis du vil læse baggrundsrapporten er du velkommen til at henvende dig til os.

Vil du vide mere om COWIs arbejde med beskæftigelse?
Christina Brun Paulsen
chmp@cowi.dk
+45 5640 3913

Leave a Reply