City Creators

A COWI blog about Urban Development

Styrk butikslivet i bymidten – skab handlingsplanen for jeres udvikling

Leave a comment

Forsideboks

COWI inviterer kommuner, handelsstandsforeninger og øvrige bymidteaktører til en nyskabende proces, der giver jer alle redskaber til at styrke handelslivet i jeres bymidte. Processen består af:

  • Tre netværksmøder i efteråret 2015, hvor I får den nyeste viden og udveksler I ideer og erfaringer med de andre deltagerbyer. Undervejs laver I forslag til handlingsplan for handelslivet jeres egen by.
  • En lokal workshop i starten af 2016, hvor I præsenterer forslaget til handlingsplanen for en bredere kreds i jeres by og sammen retter den til.

Fra hver by deltager et hold på 3-5 personer (fra kommunen, handelslivet samt evt. øvrige bymidteaktører). Processen gennemføres parallelt i Østdanmark og Vestdanmark.

Link til invitationen.

Tilrettelæggelse og facilitering ved COWI – suppleret af eksterne oplægsholdere.

Tilmeldingsfrist 21/8 2015 – NB begrænset deltagerantal.

Læs mere i vedhæftede og kontakt os endelig, hvis I har spørgsmål.

 

Emma Lorenzen, COWI Lyngby
emlo@cowi.dk
+45 5640 4624

Kristian Løbner, COWI Aalborg
krlb@cowi.dk
+45 5640 7688

Leave a Reply