City Creators

A COWI blog about Urban Development

Parkér og Rejs ved stationer bliver mere attraktivt med realisering af timemodellen

Leave a comment

Realisering af timemodellen og øvrige forbedringer på banenettet fører til hurtigere rejsetider med tog. Mange bilister vil dermed opleve det mere attraktivt at kombinere brugen af bil med tog (Parkér og Rejs) i stedet for at bruge bilen hele vejen til arbejde. Det gælder især for pendlere med arbejdsplads centralt i de større banebetjente byer. I en analyse for Transportministeriet og Realdania har COWI vurderet potentialet for fem forskellige typer af stationer.

For Bramming, Haslev, Holbæk og Randers stationer er der potentiale for mere end dobbelt så mange brugere af Parkér og Rejs. Bilister, der bruger Parkér og Rejs, udgør i dag en lille procentdel af alle togrejsende. Imidlertid viser et regneeksempel, at en fordobling af antallet af Parkér og Rejs brugere fra Region Sjælland mod Region Hovedstaden vil kunne give en ca. 5 procent reduktion i morgenmyldretidstrafikken på de fem største veje mod hovedstaden.

Læs resten af analysen her.

Analysen viser også, at antallet af parkeringspladser kan øges væsentligt ved mange stationer uden for hovedstadsområdet uden at skal anlægge dyre parkeringshuse i flere etager. Naturligvis er der mange udfordringer i både at tiltrække flere brugere og i at etablere de ønskede pladser. Tidligere analyser og COWIs fokusgruppeinterview gennemført i denne analyse viser, at potentielle brugere primært vil se på, om det tidsmæssigt og økonomisk kan konkurrere med en biltur, om det er nemt at finde ledige pladser og om det er sikkert og trygt at parkere ved stationen. Samtidig kræver etableringen af nye pladser – og brugen af dem – at flere parter går sammen om finansiering, organisering og markedsføring. Endelig er det vigtigt også at vurdere, hvordan Parkér og Rejs kan spille sammen med øvrig byudvikling i stationsnære områder.

 

Vil du vide mere?

Henrik Grell
hgr@cowi.dk
+
45 5640 2490

Leave a Reply