City Creators

A COWI blog about Urban Development

Nyt klimatilpasset boligområde i Frederikshavn

Leave a comment

Bebyggelsesplanen for Golfparken omfatter ca. 70 ha og giver mulighed for 170 parcelhusgrunde, tæt-lav-boliger, sokkelhuse og etagebebyggelse samt en børnehave.

Bebyggelsesplanen for Golfparken omfatter ca. 70 ha og giver mulighed for 170 parcelhusgrunde, tæt-lav-boliger, sokkelhuse og etagebebyggelse samt en børnehave.

For Golfparken Frederikshavn A/S har COWI været med i udviklingen af nyt stort boligområde med golfbane nord for Frederikshavn. De nye planer er en videreudvikling af de planer, der i 2007 blev udarbejdet for feriecenterprojektet “Palm City”, der bl.a. omfattede en stor centerbebyggelse, 600 hytter og 18 hullers golfbane – også dengang med COWI som plan- og miljørådgiver. På grund af den økonomiske krise er planerne aldrig realiseret fuldt ud, men det har vist sig, at der er stor efterspørgsel på parcelhusgrunde i området – grundejeren har således næsten solgt de 40 første grunde på ca. 1,5 år!

COWI var med i hele forløbet fra idé til realisering og ydelsespaletten involverede en lang række af COWIs kompetencer inden for bæredygtig byudvikling, bl.a. udarbejdelse af bebyggelsesplan, lokalplan, drænplan med klimatilpasning af området, vandløbsregulering, VVM-screening samt vej- og kloakprojekt for områdets 1. etape. Se lokalplanen her.

COWI har tegnet en ny attraktiv bebyggelsesplan, der indarbejder grønne og blå kvaliteter mellem boligerne. Samtidig tager planen højde for, at de lavtliggende arealer ved vandløbet Lerbækken kan blive oversvømmet ved store skybrud. Instrumenterne er bl.a., regulering af niveauplaner og sokkelkoter, regulering af åbne dræntilløb til vandløbet, håndtering af regnvand i grøfter, bassiner og nedsænkede grønne arealer, samt bevidst lokalisering i området.

Vil du vide mere?

Henrik Søe Lysgaard
hsly@cowi.dk
+45 5640 7613

Leave a Reply