City Creators

A COWI blog about Urban Development

COWI lancerer nyt produkt: City Index – sundhedstjek på bymidten

Leave a comment

CityIndex_dump_v4

Byer, som aktivt måler og forstår deres egen bymidte, klarer sig bedre end andre. Derfor introducerer vi et prisbilligt sundhedstjek af bymidten, hvor det lokale erhvervsliv,  byrådet og foreninger får et sammenligneligt øjebliksbillede af bymidtens tilstand. Det giver et godt førstehåndsindtryk af, hvilke tiltag der skal igangsættes for at udvikle bylivet. Vi kalder det “City Index”.

City Index er det første af sin slags i Danmark. Det er en nem, billig og praktisk hjælp til det lokale erhvervsliv, byrådet og foreninger, der får et sammenligneligt øjebliksbillede af bymidtens tilstand. Ved at lægge den rette strategi med de rette handlinger kan yderligere tilbagegang imødekommes. Nu bliver det også muligt at følge bymidtens udvikling år for år, og at sammenligne med andre tilsvarende byer.

Følg med – hjemmesiden lanceres senere i juni.

Metoden
Bymidtetjekket er et benchmarking system for bymidter med 8 forskellige nøgleparametre

  • Antal butikker pr. 1.000 indbyggere
  • Omsætning i butikkerne, kr. pr. 1.000 indbyggere
  • Butiksareal – areal pr. 1.000 indbyggere
  • Antal af øvrige funktioner – antal pr. 1.000 indbyggere
  • Antal tomme lokaler – antal pr. 1.000 indbyggere
  • Huslejeniveau i butikker – kr./ m²/år
  • Attraktivitet – skala 1 – 5
  • Kædetilknytning – % af butikker

Metoden er fleksibel og kan udvides med flere andre parametre som parkering, interviews af de handlende mv. Omsætningstallene bliver naturligvis behandlet fortroligt af COWI og gengives kun, så det ikke er muligt at udskille
den enkelte butiks omsætning. Metoden er enkel og kan klares på 1-3 dage alt efter bymidtens størrelse. Opgørelser og tabeller uploades direkte på en hjemmeside, som lanceres i juni 2015.

Værdi for byen
I andre lande, eksempelvis England, har metoden vist sit værd. Byer, som aktivt måler, monitorerer og forstår deres egen bymidte, har klaret sig bedre end andre. Et andet resultat er, at byer som måler deres egen sundhedstilstand viser sig at arbejde aktivt for at adressere de udfordringer, som sundhedstjekket viser. Nogle byer anvender data som et middel i ansøgning om fondsstøtte, andre har anvendt data til at måle effekten af de forskellige initiativer og byudviklingen. På den måde bliver sundhedstjekket et strategisk værktøj for at arbejde aktivt med byudviklingen.

Vil du vide mere om City Index og detailhandel?

Kristian Løbner
krlb@cowi.dk
+45 5640 7688

Leave a Reply