City Creators

A COWI blog about Urban Development

Vi søger interessante indlæg, så har du noget på hjertet? – Skandinavisk PTV Vision brugergruppemøde for VISUM og VISSIM brugere

Leave a comment

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Datoen for næste skandinaviske PTV vision brugergruppemøde er fastlagt og finder sted, tirsdag den 29. september 2015, hos COWI i Kongens Lyngby. Så sæt kryds i kalenderen!

Mødet henvender sig til trafikplanlæggere, som er nuværende eller potentielle brugere af VISUM, VISSIM og de øvrige programmer fra PTV. Der vil være gode muligheder for at udveksle erfaringer med andre brugere.

På brugergruppemødet vil du, ud over brugernes egne indlæg, blive præsenteret for nye faciliteter og funktioner i programmerne, samt forskellige indlæg omkring programmerne kan anvendes i praksis.

Vi søger interessante indlæg, så har du noget på hjertet?
Vi vil gerne sikre et interessant og varieret program for alle deltagere. Derfor opfordres alle til at byde ind med indlæg til brugermødet. Alle indlægsholdere fritages for at skulle betale deltagerafgift.

Har du et interessant indlæg så send en mail til jues@cowi.dk senest den 14. august 2015 med angivelse af indlægsholderens navn og indlæggets titel, sammen med en kort beskrivelse af indholdet (3-10 linjer).

Program og tilmelding
Programmet fastlægges endeligt medio august 2015, og umiddelbart herefter vil indbydelse med mulighed for tilmelding blive udsendt, men sæt allerede nu kryds i kalenderen!

COWI arrangerer de skandinaviske brugermøder med støtte fra PTV, producenten af PTV Vision programpakken. COWI er skandinavisk Solution Partner for PTV.

Leave a Reply