City Creators

A COWI blog about Urban Development

Ny eksempelsamling om god købstadsudvikling

Leave a comment

Sansefestivalen er en fødevarefestival, som i 2014 finder sted den 6. – 9. august 2014. Den 9. august kulminerer festivalen med et stort fødevaremarked i Struer midtby og havneområde.

Sansefestivalen er en fødevarefestival, som i 2014 finder sted den 6.-9. august 2014. Den 9. august kulminerer festivalen med et stort fødevaremarked i Struer midtby og havneområde.

Hvordan udvikler man en by på 5-15.000 indbyggere? Hvilke muligheder er der – er det bymidten, detailhandlen, turismen, nye erhvervsområder eller noget helt tredje, der skal trække udviklingen? Hvordan får man engageret borgere og ildsjælene i byen og skabt en god ramme om samspilet med kommunen? Og hvordan skaffes der privat medfinansiering til udvikling og markedsføring af byens styrker?

I en netop udkommet eksempelsamling, “Inspiration til udvikling af danske købstæder” har Emma Lorenzen og Torsten Bo Jørgensen, begge fra COWIs afdeling for Plan og Trafik i Lyngby, set på fem byer, der har brugt forskellige strategier i en tid, hvor mindre byer mange steder taber indbyggere og kæmper med at holde liv i bymidten. Strategierne har flere steder haft meget positive effekter – andre steder er en positiv udvikling netop sat i gang. Eksempelsamlingen er udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og kan læses under linket ovenfor. Læs den korte udgave her i indlægget. 

RINGE (5.700 indbyggere) har en flot og velholdt bymidte med en levende detailhandel. Det er et udslag af politisk fokus på bymidten igennem mere end 20 år både mht. investeringer og placering af detailhandel. De private grundejere holder deres ejendomme pænt, og et byforum fungerer som dialogforum mellem kommune og borgere. Private ildsjæle er dygtige til at skaffe finansiering.

RIBE (8.100 indbyggere) har mistet mange offentlige arbejdspladser i de sidste 20 år. Alligevel er byens indbyggertal stabilt. Med sin unikke og velbevarede bymidte er Ribe en attraktiv bosætnings- og turistby. Siden 1995 har turismeaktører arbejdet sammen om at markedsføre Ribe og også skaffet finansiering til det. Forskellige byfora fungerer som dialogforum mellem offentlige og private aktører i byen og kommunen.

DANNENBERG (8.000 indbyggere, 100 km fra Hamburg) ansatte i 2002 en kommunal citymanager, der bl.a. har stået bag aktivering af 22 tomme butikslokaler, generationsskifter i detailhandlen, etablering af fælles udsalgssted for lokalt producerede varer og et markedsføringskontor i Hamburg. I 2006 kom et byforum til, hvor borgere, erhvervsliv, turistaktører og politikere drøfter udvikling og markedsføring af byen og via medlemskontingenter finansierer en række tiltag.

IKAST (15.300 indbyggere) har Danmarks eneste overdækkede handelsgade, men alligevel var handelslivet i krise. En ny forening “Vores Ikast” forener nu detailhandel, erhvervsliv og kultur/sport i byen. Målet er at udvikle og synliggøre Ikast som en attraktiv by at bo, handle og arbejde i. En fuldtids citychef er ansat til at stå for arbejdet. Kommunen har støttet processen og giver i tre år tilskud til citychefens løn. Herefter skal foreningen være selvbærende via medlemskontingenter. Processen har givet ny dynamik til byen.

STRUER (10.300 indbyggere) bygger med strategien “Lydens By” videre på sine unikke styrker inden for lyd (bl.a. B&O). Strategien gør lyd til omdrejningspunkt for kommunens udvikling og rummer tre spor: Erhverv, Velfærd og Kultur & Turisme. Projektet er forankret i kommunen, men gennemføres i samarbejde med lokale, ildsjæle, turistaktører og med handels-, erhvervs-, og kulturlivet. Formålet er at styrke bosætning, beskæftigelse og branding i den nordvestjyske kommune.

Vi er meget interesserede i kommentarer til casene og i at høre om flere byer i denne størrelse, der har afprøvet nye tiltag og haft gode (eller dårlige) erfaringer med dem.

Vil du vide mere?

Emma Lorenzen
emlo@cowi.dk
+45 5640 4624

Leave a Reply