City Creators

A COWI blog about Urban Development

Ekspropriation – nu har du vel husket momsen?

Leave a comment

Ekspropriation

Skatterådet har i flere bindende svar fastslået, at ekspropriation af erhvervsejendomme efter momsloven er en levering, der kan udløse momspligt. Emnet er blevet aktuelt, fordi der pr. 1. januar 2011 blev indført nye regler om moms på levering af byggegrunde og af nye bygninger.

Når et ubebygget erhvervsareal eksproprieres, vil arealet af SKAT nemlig i mange tilfælde blive betragtet som en byggegrund. Det betyder, at der skal betales moms af ekspropriationserstatningen. I SKATs praksis er selv arealer, som ikke umiddelbart kan bebygges, blevet betragtet som en byggegrund, fordi der principielt er en mulighed for at bygge, hvis nødvendige myndighedstilladelser opnås – herunder arealer, der ikke kan bebygges uden landzonetilladelse eller en smal strimmel af jord pålagt byggelinjer.

Fra 1. januar 2011 er der også indført regler om moms på levering af nye bygninger. Ekspropriation af nye bygninger må derfor også anses for levering i momslovens forstand. Bestemmelsen om nye bygninger rejser en række spørgsmål – f.eks. om, hvornår en bygning er ny. Det er bl.a. tilfældet, hvis leveringen sker inden første indflytning, eller hvis den første levering sker efter den første indflytning, men inden for fem år fra bygningens færdiggørelse. Momspligten er således afhængig af, hvornår en indflytning kan siges at være sket, eller hvornår bygningen må betragtes som færdiggjort.

Desuden er det ikke klart, hvad der forstås ved en bygning. Ifølge momsbekendtgørelsen er bygninger “grundfaste konstruktioner, som er færdiggjorte til det formål, de er bestemt til”. Dermed vil eksempelvis en fast belægning af asfalt eller fliser, der anvendes som P-plads, kunne være en bygning i momslovens forstand.

Hvis der efter momsloven skal betales moms af ekspropriationserstatningen, er spørgsmålet dernæst, om den moms, som lodsejeren skal betale af ekspropriationserstatningen, er et tab, som lodsejeren kan kræve erstattet af anlægsmyndigheden?

COWI yder 360° rådgivning om ekspropriation og selvfølgelig også om moms på arealer og bygninger. COWI har 1. januar 2015 styrket sin ejendomsjuridiske sektion, der er blevet en selvstændig afdeling med kontorer fordelt over hele landet. Afdelingen består af 50 medarbejdere, herunder fire jurister. Som en yderligere styrkelse af afdelingen har COWI pr. 1. maj 2015 ansat Peter Mortensen, professor, dr.jur., der kommer fra Københavns Universitet. Peter Mortensen har også været formand for Taksationskommissionen for Sjælland m.v., og er en af Danmarks førende eksperter i juridiske spørgsmål vedrørende ekspropriation.

Vil vide mere om ekspropriation og moms?

Peter Mortensen
pemo@cowi.dk
+45 5640 2452

 

Leave a Reply