City Creators

A COWI blog about Urban Development

Nyt inspirationskatalog: Anvendelse af tomme grunde

Leave a comment

Tomme_Grunde_Blog

En nedrevet butiksejendom er blevet til et nyt bytorv i Bindslev.

Med den særlige indsatspulje til byfornyelse og nedrivninger fra 2010 og 2011 er der nedrevet ca. 3.500 skæmmende bygninger, mens ca. 1.325 er blevet istandsat i 39 kommuner.

COWI har for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter(MBBL) udarbejdet et inspirationskatalog med mange gode eksempler på, hvordan tomme grunde kan bruges til nye anvendelser, der gavner det lokale miljø og sammenhold. Brugt på den rigtige strategiske måde, fx i forbindelse med områdefornyelse, kan de tomme grunde få stor betydning for lokalsamfundets udvikling og igangsættelse af en positiv udviklingsspiral.

Eksemplerne er mange, og omfatter bl.a. et stykke med grønt i Stokkemarke, et bytorv i Bindslev, en sognegård i Ullits, et kunstprojekt i Selde, en grøn forbindelse i Durup, og Mulighedernes Hus m.m. i Vestervig.

Undersøgelser viser, at der rundt om i landet formentlig stadig er over 10.000 boliger, der er så forfaldne, at de er egnet til nedrivning. Derfor er der med Vækstplan DK afsat yderligere 400 mio. kr. i landdistriktspuljen til landsbyfornyelse og oprydning i mindre byer og landdistrikter, som mange kommuner har fået andel i. Og med aftale om Vækstpakke fra 2014 er puljen forlænget i perioden 2016-2020, hvor der er afsat 5 x 55 mio. kr.

Udover en masse spændende projektbeskrivelser, giver kataloget også inspiration til at håndtere typiske udfordringer som bevaring af kulturhistorien, midlertidige anvendelser og hullet i den tomme hovedgade.

Se inspirationskataloget på MBBL’s hjemmeside her: http://www.mbbl.dk/publikationer/ny-anvendelse-af-tomme-grunde-efter-nedrivning

PS: COWI er selvfølgelig med på årets landdistriktskonference den 23.-24. april 2015 i Ringsted, hvor COWI sammen med Dansk Bygningsarv står for workshoppen om “Nedrivning og forskønnelse i landdistrikterne”.

Se program mv. for Landdistriktskonferencen her: http://www.livogland.dk/udvalgte-initiativer/landdistriktskonference-2015

Vil du vide mere:

Henrik Søe Lysgaard
hsly@cowi.dk
+45 5640 7613

Leave a Reply