City Creators

A COWI blog about Urban Development

COWI i Amsterdam: Inspiration til byudvikling for borgere

Leave a comment

Amsterdam

Danmarks største fagmiljø for By- og Trafikplanlægning har netop været på studietur i Amsterdam fra 11-13. april 2015. Ny inspiration, synergi og videndeling foregår, når 88 kolleger er samlet i 3 dage. Der skal retfærdigvis lyde en stor tak til planlægningsudvalget for en yderst velplanlagt tur!

Oplæg om byudvikling og cykelparkering ved Amsterdam Kommune, cykelrundtur med lokale arkitekter, besøg på byens trafikledelsescenter. Kanalrundfart, “fotosafari” i Amsterdams gader og byture. Kombinationen af faglige input og sociale arrangementer er nøglen til en spændende studietur som har dannet grundlag for et endnu tættere samarbejde på tværs af geografi og fagligheder.

De grønne og blå elementer spiller centrale roller i Amsterdam. Grønne områder og biodiversitet er vigtige for borgernes opfattelse af livskvalitet og er samtidig centrale i klimatilpasningen og håndtering af regnvand. Derfor prioriterer byplanlæggerne i Amsterdam de grønne og blå områder højt, for at tiltrække borgere, kvalificeret arbejdskraft og økonomisk udvikling.

Bæredygtig transport er rygraden i Hollands største by, der har ca. 850.000 indbyggere. Cykling og cykelparkering spiller sammen med et stærkt net af metro, jernbane, sporvogne og busser. Bilen har lavest prioritet i de centrale dele af byen. Lave kørehastigheder, parkering i konstruktion og  en pris på op mod  € 100.000 for en privat parkeringsplads medvirker til et samlet bybillede, hvor mennesket, og ikke bilen, er i centrum..

Diversitet og frihed er det historiske mantra, der går igen i såvel byudviklingen som borgernes holdning. En tur gennem Red Light District taler for sig selv, men udelivet og nærværet med venner og familie betyder meget for Amsterdam-borgerne. Byens planlæggere prioriterer det sociale mix højt, og de mange forskellige typer af bygninger, byrum og byområder er med til at understøtte den hollandske mentalitet om, at “mangfoldighed skaber sammenhold”.

Vil du vide mere om studieturens indhold og sammensætning?

Emma Lorenzen
emlo@cowi.dk
+45 5640 4624

Leave a Reply