City Creators

A COWI blog about Urban Development

City Sense™ blåstemples af Erhvervsstyrelsen!

Leave a comment

Den seneste tid har der i medierne været stor bevågenhed omkring digital overvågning og persontracking. I den forbindelse har forskellige medier bragt en række artikler, der hævder, at indsamling af MAC-adresser skulle være ulovligt ifølge EU’s ”cookiedirektiv”.

COWI City Sense™ er netop baseret på indsamling af MAC-adresser. Derfor har vi sammen med vores underleverandør, Blip systems A/S, haft travlt med at afklare, hvorvidt systemet er omfattet af ”cookiebekendtgørelsen”.

Persondatasikkerhed i City Sense™ ligger os meget på sinde i COWI. Data må ganske enkelt ikke kunne bruges til at identificere, finde eller følge enkeltpersoner. Det vil vi ikke bidrage til. Og det kan vi heller ikke.

COWI City Sense™ indsamler ganske vist data fra mobiltelefoner og andre Bluetooth- og Wi-Fi-enheder, men de lagres ikke i en identificérbar form. Et avanceret krypteringssystem sørger for, at de indsamlede MAC-adresser anonymiseres, så det ikke kan lade sig gøre at finde tilbage til de enheder, adresserne stammer fra. Hertil kommer, at der hyppigt skiftes krypteringsnøgle, så en given MAC-adresse tildeles en ny værdi. Dermed er det også umuligt at genkende enheden over tid.

Vi har altid fokuseret på denne sikkerhed, blandt andet ved at sikre os, at vi overholder persondatalovens bestemmelser, og nu kan vi ånde lettet op i forhold til de nyligt rejste påstande:

City Sense™ er lovligt!

Erhvervsstyrelsen, der er dansk myndighed på området, har d. 26. marts 2015 afgjort følgende:

“Erhvervsstyrelsen finder ikke, at systemet Bliptrack’s indsamling af MACadresser fra brugeres terminaludstyr er omfattet af kravet om afgivelse af information og indhentelse af samtykke fra slutbrugeren i § 3, stk. 1, i bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr (”cookiebekendtgørelsen”).”

Den fulde afgørelse kan læses på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

https://erhvervsstyrelsen.dk/trafikovervaagningssystem-ikke-omfattet-af-cookie-reglerne

Hos COWI glæder vi os over afgørelsen, og vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med vores kunder og underleverandør, og igen have fokus på at skabe viden og værdi i trafik- og byplanlægning med City Sense™ – alt sammen til glæde for de, der selv medvirker til at levere de nødvendige data.

City Sense™ leveres af COWI i et samarbejde med Blip Systems, der står for den tekniske løsning. COWI designer målesystemet, gennemfører tests, konfigurerer beregningsmetoder, opsætter software samt visning af resultater og udarbejder samlet dokumentation for systemet.

Leave a Reply