City Creators

A COWI blog about Urban Development

Bosætnings- og omdømmeanalyse i Høje-Taastrup Kommune

Leave a comment

forside boligen familie i fløng

Høje-Taastrup Kommune har fokus på at styrke bosætningen i kommunen. Derfor ønskede kommunen et bedre overblik over beboersammensætningen i kommunen samt tilflyttere og pendleres syn på kommunen. De bad derfor COWI om at gennemføre en bosætnings- og omdømmeanalyse for at afdække beboersammensætningen samt potentialet for at tiltrække nye borgere.

Læs de spændende resultater her i indlægget og i nyheden på Høje-Taastrup Kommunes egen hjemmeside: “Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune, og hvordan tiltrækker vi flere borgere?”

Beboersammensætningsanalysen af alle kommunens borgere samt de seneste ti års tilflyttere blev gennemført på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik. Data blev analyseret for kommunen som helhed, de tre største byer og resten af kommunen på en lang række variable og viser bl.a. at selvom borgerne i Høje-Taastrup Kommune i gennemsnit har en lidt lavere uddannelse og bruttoindkomst end landsgennemsnittet, så er beskæftigelsesfrekvensen tilsvarende den for hele landet. Desuden viser analysen, at de som flyttede til kommunen før finanskrisen generelt er mere ressourcestærke end de som flyttede til efter, hvilket i høj grad hænger sammen med boligudbuddet.

Omdømmeanalysen er baseret på spørgeskemaundersøgelser blandt tilflyttere og pendlere samt interview med 10 tilflyttere. Analysen peger på konkrete områder, hvor der kan sættes ind ift. at gøre kommunen attraktiv for potentielle tilflyttere. Analysen viser bl.a. at potentielle tilflyttere i høj grad ikke er klar over at mange af de faktorer som de synes er vigtige er til stede i Høje-Taastrup Kommune. Det anbefales derfor bl.a. at oplyse potentielle tilflyttere om mulighederne for at leve et godt familieliv i kommunen.

Vil du vide mere om projektet og om bosætningsanalyser?

Johannes Bakker
jbak@cowi.dk
+45 5640 7807

Helle Engelund
hle@cowi.dk
+45 5640 1379

Søren Staal
sost@cowi.dk
+5646 60789

Leave a Reply