City Creators

A COWI blog about Urban Development

Partnerskab om udvikling af Vordingborgs handelsstrøg

Leave a comment

Vordingborg

Vordingborg Kommune har fokus på udvikling af Algade, handelsstrøget i Vordingborg Bymidte. Kommunen har dannet et partnerskab sammen med grundejere, handelsliv, banker, erhvervsmæglere, kulturaktører mv., som over nogle måneder arbejder sig frem mod en vision for Algade.

Arbejdet munder ud i en hvidbog med konkrete indsatser, der skal løfte gaden, der p.t. har en del tomme butikslokaler. Indsatserne skal være konkrete og til at gå i gang med, og undervejs i processen skabes et ejerskab, der også kan bære igennem i realiseringsfasen.

COWI understøtter arbejdet i partnerskabet med oplæg om bymidtesamarbejder og detailhandelsudvikling i andre byer, iagttagelser fra Vordingborg og input til handlingsplan, kvalitetssikring af hvidbogen og facilitering af samarbejdet blandt bymidtens aktører.

COWI trækker i arbejdet på en bred viden om bymidtesamarbejder, både frivillige modeller og de mere forpligtende Business Improvement Districts, der kendes fra en række andre lande, bl.a. Tyskland.

Vil du høre mere om Vordingborg-processen og COWIs erfaringer med bymidteudvikling, så kontakt

Anne Sophie Hjermind, projektchef (byudvikling)
ashj@cowi.com
+45 2679 2370

Leave a Reply