City Creators

A COWI blog about Urban Development

City Sense™ – mere end rejsetider?

Leave a comment

Blog_Asbjørn

Gennem fire måneders virksomhedsophold hos COWI, fra september til december 2014, har jeg beskæftiget mig med at undersøge anvendelsesmulighederne for Bluetooth-delen af City Sense™. Jeg er til dagligt civilingeniørstuderende på Aalborg Universitet (Veje og Trafik), og på mit 9. semester havde jeg mulighed for at tage på virksomhedsophold, hvilket jeg benyttede mig af. I tæt samarbejde med COWI fik jeg sammensat et spændende projekt, som har været omdrejningspunktet for mit ophold.

Over en årrække har COWI anvendt Bluetooth-sensorer til at levere rejsetidsdata fra dele af primært det danske vejnet. Senest er idéen om at anvende teknologien til at estimere trafikmængder og retningsfordelinger gennem vejkryds opstået. Perspektiverne heri er store fordi disse data normalt er ressourcekrævende at indsamle. Desuden er Bluetooth-datastrømmen kontinuert, hvormed der er mulighed for at skabe et mere nuanceret overblik over trafikken end via traditionelle manuelle krydstællinger.

Min opgave har bestået i at undersøge validiteten af Bluetooth-data i forhold til netop disse formål. Resultaterne viser, at Bluetooth-data i sig selv er gode til at belyse rejsetider for de enkelte svingstrømme igennem kryds, men også at det er nødvendigt at kombinere disse med andre data, hvis der skal kunne opnås et validt billede af både trafikmængder, retningsfordelinger og rejsetider igennem vejkryds i tætby. For nuværende er den fornemmeste opgave for City Sense™ levering af rejsetidsdata igennem kryds såvel som på strækninger, men COWI arbejder videre for at afsøge og udvikle nye anvendelsesmuligheder, blandt andet med udgangspunkt i resultaterne fra mine undersøgelser.

Vil du vide mere om projektet?

Asbjørn Halskov-Sørensen, Aalborg Universitet
+45 2070 7518

Jonas Hammershøj Olesen, COWI
jool@cowi.dk
+45 5640 7992

 

Leave a Reply