City Creators

A COWI blog about Urban Development

Når planen bliver digital: ODEUM e-Plan

Leave a comment

DigitalePlaner

ODEUM e-Plan er COWIs digitale planværktøj. Med en skræddersyet løsning kan vi hjælpe med at håndtere kommunale planer med tekst, fotos, visualiseringer, videoklip og interaktive, digitale kort. Læs mere på vores nye hjemmeside, www.digitaleplaner.dk

COWI producerer digitale planer for mere end 30 danske kommuner og for de fire grønlandske kommuner. Vi har også udviklet en E-Plan app, der tidligere er beskrevet i indlægget her på bloggen.

Vores kunder har stor værdi af digitale planer….… og nogle af eksemplerne er:

Norddjurs Kommune har undersøgt hvordan skoleelever kommer til og fra skole og har fået udpeget steder med trafiksikkerhedsproblemer. Undersøgelsen er foretaget online i et spørgeskema med interaktive kort via ODEUM e-Plan, og resultatet giver et detaljeret billede af trafikmønstre i forhold til årgang og geografi. Afrapporteringen sker via tabeller, grafer og kort og databearbejdningen er automatiseret, hvor det er muligt. Prisen for undersøgelsen er lavere end de tilsvarende, der gennemføres manuelt.

Horsens Kommune anvender ODEUM e-Plan bredt i organisationen. Her laves alt fra lokalplaner til helhedsplaner digitalt og herudover mere konkrete projekter som Horsens Cykelby. Horsens Kommune anvender ODEUM-søger, og kortdata hentes direkte fra Spatial Suite, hvor også selve administrationen foretages fra.

Vejle Kommune har valgt at sætte særlig fokus på kort fra forsiden af Kommuneplan 2013. Det er gjort ved at anvende ODEUM søger til at fremsøge enten adresser eller matrikler og finde informationer fra kommuneplanen relateret direkte hertil. Søgeresultaterne bliver vist på forsiden til højre og giver direkte adgang til at læse mere om de fremkomne resultater. Vurder selv forsiden og planens øvrige indhold på linket http://vejle.dk/kommuneplan

Odder Kommune har som en del af trafiksikkerhedsplanen indbudt borgerene til at angive steder, hvor de synes der er trafiksikkerhedsmæssige problemer. Se bruttolisten her og planens øvrige indhold på linket Trafiksikkerhedsplan.

Kontakt Mikkel Kappel og hør mere om, hvordan I kan bruge ODEUM e-Plan.

Mikkel Kappel, ODEUM e-Plan ansvarlig
+45 5640 7923
mkap@cowi.dk

Leave a Reply