City Creators

A COWI blog about Urban Development

40 mio. kr. til cykelfremme

Leave a comment

Cyklister_blog

Transportministeriet har netop offentliggjort, hvem der får del i de 40 mio. kr. som i 2014 udmøntes til fremme af cyklismen i Danmark. Af de heldige kommuner kan nævnes Haderslev, Aalborg, Kolding, Vejle, Esbjerg, Sønderborg og Haderslev, som alle har ansøgt med rådgivning fra COWI. Læs mere her.

De mange millioner går til supercykelstier og cykelparkering. Målet er at styrke forholdene for cykelpendlere, således at landets borgere i højere grad bruger cyklen til arbejde og uddannelse. Forbedret cykelparkering ved stationer og trafikknudepunkter skal også fremme kombinationsrejser med cykel og kollektiv trafik.

Igen til marts bliver det muligt at søge puljen til supercykelstier og cykelparkering. I denne omgang udmøntes hele 100 mio. kr. Ansøgningsfristen er 11. marts 2015.

Kollektiv trafik-puljer

Foruden puljen til supercykelstier og cykelparkering er det ligeledes muligt for kommuner, regioner og trafikselskaber at opnå støtte til forbedringer af den kollektive trafik. I første kvartal 2015 er der mulighed for at søge om 50 % støtte til projekter under to puljer: ‘Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder’ med ansøgningsfrist 1. februar 2015 og ‘Pulje til busfremkommelighed’ med ansøgningsfrist 1. marts 2015.

I puljen til yderområder kan der søges til projekter, der forbedrer den kollektive trafik i tyndt befolkede områder, eksempelvis til nye busordninger, forbedret infrastruktur og forsøgsprojekter. Til nye ordninger kan der ydermere søges om støtte til driften i op til 2 år.

Puljen til busfremkommelighed støtter projekter, der kan reducere rejsetiden med bus, og på den måde gør bustrafikken til et attraktivt alternativ, der tiltrækker flere passagerer og effektiviserer busdriften. Det kan fx være ændring af vejanlæg, forbedring af trafikknudepunkter og skiftemuligheder eller busprioritering.

Rigtig Glædelig Cykeljul

Vil du vide mere?

Majken Kobbelgaard Andersen
mnae@cowi.dk
+45 5640 6358

Karen Marie Lei
klei@cowi.dk
+45 5640 6347

Leave a Reply