City Creators

A COWI blog about Urban Development

Fremtidens skolevejsanalyser

Leave a comment

I dag har COWI sammen med Aalborg Kommune holdt indlæg på Vejforum i Nyborg under overskriften “Hvordan gennemføres fremtidens skolevejsanalyse?”.

Som led i arbejdet med at gøre Aalborg til Danmarks mest trafiksikre skoleby, har Aalborg Kommune i samarbejde med COWI aktivt taget nye, innovative analyseredskaber i brug, så trafiksikkerhedsarbejdet ved kommunens skoler bl.a. tager udgangspunkt i elevernes oplevelser af trafikken og trafiksikkerheden set fra oven – helt bogstaveligt.I forbindelse med Aalborg Trafiksikkerhedsby har Aalborg Kommune i samarbejde med COWI gennemført en grundig analyse af skolevejene til tre af kommunens skoler. Analysen har haft til formål at afdække de trafiksikkerhedsmæssige udfordringer, som opleves af elever, forældre og skoleledelse. Disse analyser indebærer bl.a.:

  • Videooptagelser af udvalgte elevers vej til skole ved hjælp af GoPro kamera på deres cykelhjelm.
  • Droneoptagelser af trafikafviklingen i skolernes nærområde.

Analyserne skal efterfølgende danne grundlag for gennemførelse af fysiske ændringer i retning mod mere trafiksikre skoleveje.

“Optagelserne med GoPro-kamera fra cyklister har givet eksempler på flere situationer, hvor cyklister enten selv agerer uhensigtsmæssigt eller må tilpasse sig som konsekvens af medtrafikanters adfærd” forklarer civilingeniør i COWI, René Lund Hansen.

Optagelserne med GoPro-kamera kan med fordel anvendes, hvor der ønskes et indblik i elevernes oplevelse af trafikken – og ikke mindst hvordan eleverne håndterer de konflikter, de uundgåeligt havner i på vej til skole. Indblikket i elevernes adfærd i forbindelse med cykelturen til skolen giver endvidere mulighed for input til, hvad færdselsundervisningen på skolerne kan fokusere på.

Om resultatet af droneoptagelserne fortæller René Lund Hansen:

“Brugen af droner til at give et grundigt overblik over trafikafviklingen i nærområdet omkring skolerne er ikke før set i Danmark, og optagelserne gav i høj grad det forventede overblik. De åbenlyse fordele ved dette redskab i forhold til eksempelvis besigtigelser er, at alle situationer bliver dokumenteret, og det er muligt at observere mange trafikanter på samme tid, ligesom der let kan analyseres på nær-ved-uheld”.

Bemærk at kvaliteten af videoen er nedskaleret til webvisning.

Vil du vide mere?
René Lund Hansen
+45 5640 8251
rlha@cowi.dk

Leave a Reply