City Creators

A COWI blog about Urban Development

Ses vi på Vejforum?

Leave a comment

D

Onsdag og torsdag d. 3.-4. december mødes ca. 1.000 deltagere på årets Vejforum – den største konference rettet mod vejsektoren på dansk jord. COWI er selvfølgelig også med!

40 af COWIs specialister inden for hhv. projektering og drift af vejanlæg samt trafik- og mobilitetsplanlægning deltager. Vi vil være klar på en snak, hvad enten det er over frokosten, i foyeren eller på COWIs stand i sal H.

COWI bidrager med en række indlæg på konferencen, der dækker en bred vifte af de emner, vi arbejder med i det daglige. Det drejer sig bl.a. om…

  • Nye metoder til at lave skolevejsanalyser afprøvet i Aalborg Trafiksikkerhedsby
  • Den nyeste viden omkring hvordan letbaner kan indpasses i vejarealet og hvordan det giver sig til udtryk i vejregler
  • Landsdækkende rejsetidsmåling
  • Optimering af trafikafviklingen på H.C. Andersens Boulevard
  • Brug af droner til såvel tællinger som til trafiksikkerhedsarbejdet
  • Arbejdet med supercykelsti i Esbjerg
  • Hvordan, der kan rekrutteres til vejsektoren. Arbejdet er baseret på en stor interviewanalyse udført de seneste måneder.

Vi håber at se nogle af jer til vores indlæg og glæder os til at mødes med jer til vejsektorens store fætter-kusinefest!

Med venlig hilsen
COWIs afdeling for By- og Trafikplanlægning

Leave a Reply