City Creators

A COWI blog about Urban Development

Inspirationsmøder: Parkering og mobilitet i bymidten

Leave a comment

Inspirationsmøde_Parkering og Mobilitet_Blog_v2

Planlæggere fra 17 sjællandske kommuner fik lejlighed til at drøfte emnet “Parkering og mobilitet i bymidten”, da de mødtes til to inspirationsmøder hos COWI i hhv. Lyngby og Ringsted i sidste uge.

Der blev på mødet sat fokus på, hvordan god trafikafvikling og de rigtige parkeringsløsninger er en forudsætning for en velfungerende bymidte. Oplægsholderne belyste emnet ved både at præsentere konkrete løsninger fra bl.a. Køge Kommune og Roskilde Kommune. Der blev også fortalt også om forskellige analyseværktøjer, der kan bruges til at optimere trafikafviklingen. Der blev holdt i alt fire oplæg.

  •  Markedschef Rasmus Albrink fortalte, hvordan man i Roskilde Kommune har optimeret parkeringsløsningen i bymidten med et dynamisk p-vejvisningssystem, der har givet en bedre udnyttelse af p-pladserne og kortere søgetid for bilisterne.
  • Projektleder Lilja Gudridur Karlsdottir fortalte hvordan man ved hjælp af en trafikmodel har optimeret trafikafviklingen i Sønderborgs bymidte. COWI udarbejdede en trafikmodel fra bunden for Sønderborg Kommune i 2013.
  • Seniorprojektleder Anette Enemark fortalte om mobilitet som ‘det nye sort’ i trafikplanlægningen. Flere steder i landet arbejdes der allerede med mobilitetsplaner som tager højde for muligheder og udfordringer for land, by og bymidte samt forskellige grupper af trafikanter.
  • Byplanlægger Helle Schou Weile og Civilingeniør Thomas Meier, begge fra Køge Kommune, fortalte om de erfaringer de har gjort sig ift. den nye parkeringsstrategi for Køge Kommune, som blev vedtaget i 2012.

De kommende inspirationsmøder i Lyngby og Ringsted har temaet ‘Sundhed i byplanlægningen’. Har du, eller en af dine kollegaer, særlige ønsker til, hvad vi i denne sammenhæng skal belyse, er du meget velkommen til at kommentere nedenfor eller sende en mail til nedenstående.

Derudover kickstarter vi, ligesom i 2014, det nye år med en Nytårskur hos COWI i Lyngby i slutningen af januar 2015. Vi har en helt særlig faglig eftermiddag i støbeskeen, hvor der bliver rig mulighed for at få talt byudvikling med dine kollegaer – og serverer samtidig lidt godt til ganen. Invitationerne sendes ud i løbet af december.

Vil du gerne modtage invitationer til vores fremtidige arrangementer i Lyngby og Ringsted? Så send venligst en mail til byplanlægger Emma Lorenzen på emlo@cowi.dk og oplys navn, stilling, ansættelsessted og mailadresse.

Leave a Reply