City Creators

A COWI blog about Urban Development

Aalborg Havn viser vejen med City Sense™

Leave a comment

AalborgHavn_blog

Also available in English

Aalborg Havn har over de seneste år arbejdet med at måle køretider imellem havnen og det overordnede vejnet. Nu er en permanent løsning til indsamling, behandling og præsentation af rejsetider ved brug af bluetooth etableret i City Sense™. Her kan du se løsningen i realtid.

Løsningen benytter data fra 13 målepunkter langs vejene til og fra havnen – samt fra tilsvarende 18 målepunkter på E45 og Universitetsboulevarden, hvor Vejdirektoratet indsamler data.

Resultatet er bedre service til havnens brugere, der nu på Aalborg Havns hjemmeside kan se de aktuelle rejsetider mellem havnen og E45 – og ændre deres afgangstidspunkt eller rute, hvis der opstår forsinkelser.

På sigt er det meningen, at de indsamlede data skal anvendes til flere, brugerorienterede formål, der samlet skal medvirke til at forbedre den trafikale oplevelse for vejtrafik til og fra havnen.

City Sense™ leveres af COWI i et samarbejde med Blip Systems, der står for den tekniske løsning. COWI designer målesystemet, gennemfører tests, konfigurerer beregningsmetoder, opsætter software samt visning af resultater og udarbejder samlet dokumentation for systemet.

Vil du vide mere om City Sense™ og projektet med Aalborg Havn?

Jonas Hammershøj Olesen
+45 5640 7992
jool@cowi.dk

Rasmus Albrink
+45 56 40 18 75
rsal@cowi.dk

——–Engelsk udgave————–

Port of Aalborg shows the way with City Sense™

During the past years, Port of Aalborg has been measuring driving times between the port and major roads in the Aalborg area. Now a permanent solution with regard to collecting, processing and presenting driving times using Bluetooth has been established using City Sense™.

The solution uses data from 13 separate sensors mounted along the roads to and from the port – and a further 18 sensors mounted along E45 and Universitetsboulevarden, where the Danish Road Directorate collects data.

The result is a better service to visitors of the Port of Aalborg, as current travel times between the port and the E45 are presented on the Port’s website. Visitors now can change their departure time or route if a sudden delay occurs.

The Port of Aalborg intends to further expand the use of the data collected as to improve the total experience for road traffic to and from the port.

City Sense™ is provided by COWI in collaboration with Blip Systems (responsible for the technical solution). COWI designs the system, conducts tests, configures calculation methods, sets up software for viewing results and finally prepares in-depth documentation of the system.

Want to know more about City Sense™ and the project with the Port of Aalborg?

Jonas Hammershøj Olesen
+45 5640 7992
jool@cowi.dk

Rasmus Albrink
+45 56 40 18 75
rsal@cowi.dk

Leave a Reply