City Creators

A COWI blog about Urban Development

Godt naboskab giver bonus

Leave a comment

RIng3_blog

Letbanen på Ring 3 bliver 27 kilometer lang og får 27 stationer. COWI skal sammen med Landinspektørfirmaet LE34 løse opgaven om arealforhold og rettigheder i forbindelse med letbanen, hvor over 400 lodsejere vil blive berørt. Der skal eksproprieres arealer og rettigheder både midlertidigt og permanent for at gøre plads til letbanen, ligesom det bl.a. vil blive nødvendigt at omlægge såvel ledninger som trafik. Der er med andre ord tale om en særdeles kompleks opgave.

“Vores mangeårige erfaringer giver ro og overblik. Det er ikke mindst vigtigt, fordi projektet kommer til at involvere og påvirke mange forskellige interessenter, navnlig de direkte naboer til letbanen. I den forbindelse er det væsentligt at forstå og respektere naboernes bekymringer og behov, så projektet bliver tilstrækkeligt koordineret, og så tidsplanen holder,” forklarer COWI-projektleder Kristian Skak-Nielsen.

Ring 3 letbanen vil være et væsentligt element i udviklingen af de involverede kommuner, herunder mobilitet og byrum, samt i et større perspektiv vækstmuligheder for Region Hovedstaden. Med 27 stationer i de såkaldte Ringby kommuner, vil letbanen binde alle S‐togslinjerne sammen til et netværk og dermed løse problemet med at komme på tværs af ’fingrene’. Elektriske letbanetog med afgange hvert 5. minut vil transportere 13 ‐ 14 millioner passagerer om året.

Vil du vide mere om projektet?

Kristian Skak-Nielsen, projektleder
+45 5640 1682
knsn@cowi.dk

Leave a Reply