City Creators

A COWI blog about Urban Development

Danske cykelløsninger i norsk kontekst

Leave a comment

Cykling i Norge

Mange kommuner i Norge vil gerne øge cyklens andel af turene. I Bergen vil kommunen f.eks. øge cyklens andel fra 4% til 10% inden 2019. Norge har selvsagt nogle udfordringer med topografi og vejr, og traditionen for cyklisme er endnu ikke nær så udbredt som i Danmark. Flere norske kommuner er i gang med en proces, hvor der arbejdes for at afprøve flere løsninger med infrastrukturen til cyklister.

Det tekniske universitet i Norge (NTNU) har bedt COWI om et bidrag til et 3 ugers efteruddannelseskursus for norske trafikplanlæggere i cykelplanlægning. En af COWIs cykelplanlæggere, Malene Kofod Nielsen, var derfor inviteret til Trondheim for at undervise i, hvordan danske cykelløsninger kan indpasses i norsk kontekst.

Deltagerne på kurset om cykelplanlægning var meget oplagte, lydhøre og spørgelystne efter at høre om de dansker erfaringer og løsninger. Et eksempel er den traditionelle danske cykelsti med kantsten, der ikke i dag er tilladt i Norge. Ambitionerne og engagementet er højt blandt de norske trafikplanlæggere, hvorfor det er en fornøjelse at være med til at understøtte deres arbejde for at få flere til cykle både gennem dette kursusbidrag, men også gennem konkrete projekter i Norge i samarbejde med kollegerne på COWIs kontorer i Norge.

Vil du vide mere om cykelplanlægning?

Majken Kobbelgaard Andersen
Email: mnae@cowi.dk
tlf.: 5640 6358

Leave a Reply